fbpx

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO)

ให้คำปรึกษาพร้อมวิเคราะห์ แนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสม เพื่อควบรวมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

SOFTWARE

ลดความยุ่งยากในการจัดการเอกสารปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับยุคดิจิตอลด้วยซอฟต์แวร์หลากหลายความสามารถ

HARDWARE

อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ขนาดต่าง ๆ หลากหลายฟังก์ชั่น ที่เหมาะสมกับงานของคุณ

TECHNICAL SERVICE

บริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารทุกชนิดโดยทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง