fbpx

ดิทโต้ ร่วมมือกับ AMAGNO เสริมทัพบริการ DMS และ ECM

ดิทโต้ ร่วมมือกับ AMAGNO เสริมทัพบริการ DMS และ ECM

ดิทโต้ ร่วมมือกับ AMAGNO เสริมทัพบริการ DMS และ ECM

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศร่วมมือกับ AMAGNO
หนึ่งในบริษัทดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศเยอรมนี เจ้าของ Document Management Solution (DMS) และ
Entetprise Content Management (ECM) ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกการทำงานด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และ Workflow
ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการทำงานแบบ Digital Workplace
อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานรัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบการจัดการเอกสาร
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลไปพร้อมกัน

ที่มา : www.amagno.co.uk/amagno-extends-digital-workplace-experience-to-companies-in-southeast-asia-with-ditto-thailand-partnership/29015/

ดิทโต้ ร่วมมือกับ AMAGNO