fbpx

ดิทโต้ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ แถลงข่าวเตรียมเปิดห้องฉายดาวท้องฟ้าจำลอง

ดิทโต้ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ แถลงข่าวเตรียมเปิดห้องฉายดาวท้องฟ้าจำลอง

ดิทโต้ ร่วมกับ ศูนย์วิทย์ฯ แถลงข่าวเตรียมเปิดห้องฉายดาว ท้องฟ้าจำลองด้วยระบบดิจิตอลสุดล้ำพร้อมเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการ วันที่ 5 มกราคม 2559 นี้บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด บริษัทในเครือ ดิทโต้ กรุ๊ป ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทยโดยนายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด และนางตติยา ใจบุญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวห้องฉายดาวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โฉมใหม่ภายใต้แนวคิดแสงแห่งออโรร่าเพื่อสร้างสีสันสดใส แปลกตาให้กับห้องฉายดาวที่มีอายุยาวนานกว่า 52 ปี พร้อมด้วยเทคโนโลยีเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์ระบบดิจิสตาร์ 5 ในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ฐานข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่ทันสมัยจากองค์การนาซ่า และยังสามารถแบ่งปัน ร่วมใช้ข้อมูลทางดาราศาสตร์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นกับท้องฟ้าจำลองทั่วโลกใช้ระบบเดียวกัน โดยกำหนดเตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มกราคม 2559 นี้

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/8601