fbpx

Category: News

คุณฐกร รัตนกมลพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปถวายเครื่องถ่ายเอกสาร

คุณฐกร รัตนกมลพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปถวายเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น IR 330 ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

สายธารน้ำใจ ชาวดิทโต้ หลั่งไหลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เนื่องจากขณะนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดิทโต้ กรุ๊ป จึงจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 240 ถุง โดยบริจาคที่ศูนย์อพยพ”พระจอมเกล้าลาดกระบังปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม” ซึ่งเป็นศูนย์รับบริจาคและให้ความช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งสถานที่พักพิงชั่วคราวจากภัยน้ำท่วมกับประชาชนในเขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 195 ถุง และอีกจำนวน 45 ถุงบริจาคที่บริเวณหมู่บ้านใน อำเภอบางบัวทอง ซึ่งอยู่บริเวณข้างเคียงสำนักงานสาขาบริการของดิทโต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้