บริการบริหารระบบธุรกิจ
BPO SERVICE

Business Process Outsourcing Service

มั่นใจในบริการ BPO จากดิทโต้ซึ่งมีผู้ให้คำปรึกษาพร้อมวิเคราะห์

แนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด เราควบรวมระบบอันทรงพลังเข้ากับอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างลูกค้าที่เชื่อมั่นในบริการสแกนและจัดเก็บเอกสารจากดิทโต้

SCG

SCB ไทยพาณิชย์
โรงพยาบาลพญาไท
สำนักงานศาลยุติธรรม
หอสมุดแห่งชาติ
PRUDENTIAL

มั่นใจในบริการ BPO จากดิทโต้ซึ่งมีผู้ให้คำปรึกษาพร้อมวิเคราะห์

แนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด เราควบรวมระบบอันทรงพลังเข้ากับอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Bulk Scanning Service

มั่นใจในบริการ BPO จากดิทโต้ซึ่งมีผู้ให้คำปรึกษา
พร้อมวิเคราะห์

แนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด เราควบรวมระบบอันทรงพลังเข้ากับอุปกรณ์ที่ทันสมัย
พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Bulk Scanning Service

ทำไม? ต้องสแกนและ
จัดเก็บเอกสารแบบดิจิทัล

ประหยัดพื้นที่ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร

สะดวกเรียกดูเอกสารได้จากทุกที่ผ่านเบราเซอร์

ทำงานที่เร่งรีบได้ในเวลาจำกัด

เพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงาน

เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณด้วยการบริการที่รวดเร็วมากขึ้น

ลดปัญหาเอกสารสูญหาย และลดเวลาในการค้นหา

ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านการใช้งาน ECM/DMS บนระบบคลาวด์

ทำไม? ต้องใช้บริการสแกนและจัดการเอกสารแบบดิจิทัลจากดิทโต้

bpo1

ทีมงานที่เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหาร
งานสแกน

bpo2

มาพร้อมซอฟต์แวร์
จัดการข้อมูล
และเอกสารดิจิทัล

bpo3

บริการแบบ
Onsite

bpo4

บริการรับส่งเอกสาร

bpo5

บริการจัด INDEX

bpo6

ปรับรูปแบบการทำงาน
ให้เข้ากับคุณได้

ทำไม? ต้องใช้บริการสแกนและจัดการเอกสาร
แบบดิจิทัลจากดิทโต้

bpo1

ทีมงานที่เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหาร
งานสแกน

bpo2

มาพร้อมซอฟต์แวร์
จัดการข้อมูล
และเอกสารดิจิทัล

bpo3

บริการแบบ
Onsite

bpo4

บริการรับส่งเอกสาร

bpo5

บริการจัด INDEX

bpo6

ปรับรูปแบบการทำงาน
ให้เข้ากับคุณได้

ดิทโต้สแกนเอกสารอะไรได้บ้าง?

ดิทโต้รองรับการสแกนเอกสารหลายรูปแบบ ทุกขนาด ทุกชนิด ที่แตกต่างกันไปตามสายอาชีพ เราใช้เครื่องสแกนความเร็วสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถจัดการกับเอกสารกองโตได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงเครื่องสแกนสำหรับเอกสารเปราะบางหรือเอกสารหนังสือเก่าแก่โดยเฉพาะ ตัวอย่างเอกสารที่นิยมสแกนเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น

• ใบเเจ้งหนี้

• ใบสั่งซื้อ

• เอกสารทางบัญชี

• ใบเสร็จรับเงิน

• ใบกำกับภาษี

• แบบภาษีต่าง ๆ

• ใบสมัครงาน/เอกสารประกอบ

• เอกสารประกันภัย

• เอกสารเวชระเบียน

• หนังสือสัญญา

• ทะเบียนประวัติ

• ใบรับรอง

• ใบอนุญาต

• ทะเบียนบ้าน

• เอกสารประกันภัย

• เอกสารเวชระเบียน

• หนังสือสัญญา

• ทะเบียนประวัติ

• ใบรับรอง

• ใบอนุญาต

• ทะเบียนบ้าน

• ใบแสดงผลการเรียน

• แบบสอบถาม

• หนังสือเก่า/หนังสือพิมพ์

• วารสาร/นิตยสาร

ด้วยศักยภาพงานสแกนมากกว่า 2 ล้านแผ่นต่อเดือน

ด้วยศักยภาพของทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และพาร์ทเนอร์เจ้าของแบรนด์เครื่องสแกนความเร็วสูงระดับโลก Primagest จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้ความสามารถในการสแกนมีมากกว่า 2 ล้านแผ่นต่อเดือน และยังสามารถเพิ่มกำลังได้ตามความต้องการของลูกค้า

พร้อมซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและข้อมูลที่เข้ากับการทำงานของคุณ

เหมาะกับการใช้งานเพื่อจัดการเอกสารดิจิทัลและข้อมูลทุกรูปแบบ ครอบคลุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์

จัดเก็บเอกสารดิจิทัลให้เป็นหมวดหมู่
สร้าง Index และชื่อไฟล์ให้แก่หมวดหมู่เอกสารแบบอัตโนมัติได้
มีระบบสืบค้นจาก Index ที่สร้างไว้ และค้นหาบนเนื้อเอกสารแบบ Full Text Search
บริหารสิทธิ์การเข้าใช้งาน
ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันการเข้าถึงเอกสารแบบใส่รหัส (Data Encryption)
รายงานการเข้าใช้งาน และรายงานสถิติต่าง ๆ
ค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่ายได้ทุกที่ด้วยการใช้งานผ่านระบบคลาวด์

Invoice Processing Service

Invoice Processing Service

บริการระบบจัดการใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากดิทโต้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องจากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ เปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อ (PO) ให้ตรงกัน อำนวยความสะดวกสำหรับงานด้าน A/P รักษามาตรฐานความถูกต้องแม่นยำ ประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด


 มั่นใจได้ว่าข้อมูลในเอกสารการชำระเงินถูกต้อง

 ลดขั้นตอน ระยะเวลา และความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 ตรวจสอบ และติดตามสถานะใบแจ้งหนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยระบบ Pay per use คิดค่าบริการตามจริง ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน

 ทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านบริหารงานเอกสาร


และด้วยความสามารถของซอฟต์แวร์จาก Amagno พาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ECM/DMS จากยุโรป ทำให้ ระบบจัดการ Invoice ของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Amagno จะเชื่อมต่อ Invoice ของคุณให้สามารถ ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์งานบัญชีต่าง ๆ ได้โดยง่าย (DATEV, Sage & Co ฯลฯ) และยังจัดเก็บไฟล์ให้อยู่ในระบบแบบอัตโนมัติอีกด้วย


 Import ใบแจ้งหนี้ทั้งแบบกระดาษและแบบดิจิทัลเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย

 ลดเวลาการทำงาน

 ลดต้นทุนงานเอกสาร

 จัดการด้านการเงินได้อย่างชาญฉลาด

 เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบการติดตาม และการตั้งค่าความรับผิดชอบ

ดิทโต้สแกนเอกสารอะไรได้บ้าง?

ดิทโต้รองรับการสแกนเอกสารหลายรูปแบบ ทุกขนาด ทุกชนิด ที่แตกต่างกันไปตามสายอาชีพ เราใช้เครื่องสแกนความเร็วสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถจัดการกับเอกสารกองโตได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงเครื่องสแกนสำหรับเอกสารเปราะบางหรือเอกสารหนังสือเก่าแก่โดยเฉพาะ
ตัวอย่างเอกสารที่นิยมสแกนเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น

• ใบเเจ้งหนี้

• ใบสั่งซื้อ

• เอกสารทางบัญชี

• ใบเสร็จรับเงิน

• ใบกำกับภาษี

• แบบภาษีต่าง ๆ

• ใบสมัครงาน/เอกสารประกอบ

• เอกสารประกันภัย

• เอกสารเวชระเบียน

• หนังสือสัญญา

• ทะเบียนประวัติ

• ใบรับรอง

• ใบอนุญาต

• ทะเบียนบ้าน

• เอกสารประกันภัย

• เอกสารเวชระเบียน

• หนังสือสัญญา

• ทะเบียนประวัติ

• ใบรับรอง

• ใบอนุญาต

• ทะเบียนบ้าน

• ใบแสดงผลการเรียน

• แบบสอบถาม

• หนังสือเก่า/หนังสือพิมพ์

• วารสาร/นิตยสาร

ด้วยศักยภาพงานสแกนมากกว่า 2 ล้านแผ่นต่อเดือน

ด้วยศักยภาพของทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และพาร์ทเนอร์เจ้าของแบรนด์เครื่องสแกนความเร็วสูงระดับโลก Primagest จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้ความสามารถในการสแกนมีมากกว่า 2 ล้านแผ่นต่อเดือน และยังสามารถเพิ่มกำลังได้ตามความต้องการของลูกค้า

พร้อมซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและข้อมูลที่เข้ากับการทำงานของคุณ

เหมาะกับการใช้งานเพื่อจัดการเอกสารดิจิทัลและข้อมูลทุกรูปแบบ ครอบคลุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์

จัดเก็บเอกสารดิจิทัลให้เป็นหมวดหมู่
สร้าง Index และชื่อไฟล์ให้แก่หมวดหมู่เอกสารแบบอัตโนมัติได้
มีระบบสืบค้นจาก Index ที่สร้างไว้ และค้นหาบนเนื้อเอกสารแบบ Full Text Search
บริหารสิทธิ์การเข้าใช้งาน
ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันการเข้าถึงเอกสารแบบใส่รหัส (Data Encryption)
รายงานการเข้าใช้งาน และรายงานสถิติต่าง ๆ
ค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่ายได้ทุกที่ด้วยการใช้งานผ่านระบบคลาวด์

Invoice Processing Service

Invoice Processing Service

บริการระบบจัดการใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากดิทโต้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องจากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ เปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อ (PO) ให้ตรงกัน อำนวยความสะดวกสำหรับงานด้าน A/P รักษามาตรฐานความถูกต้องแม่นยำ ประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด


 มั่นใจได้ว่าข้อมูลในเอกสารการชำระเงินถูกต้อง

 ลดขั้นตอน ระยะเวลา และความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 ตรวจสอบ และติดตามสถานะใบแจ้งหนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยระบบ Pay per use คิดค่าบริการตามจริง ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน

 ทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านบริหารงานเอกสาร


และด้วยความสามารถของซอฟต์แวร์จาก Amagno พาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ECM/DMS จากยุโรป ทำให้ ระบบจัดการ Invoice ของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Amagno จะเชื่อมต่อ Invoice ของคุณให้สามารถ ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์งานบัญชีต่าง ๆ ได้โดยง่าย (DATEV, Sage & Co ฯลฯ) และยังจัดเก็บไฟล์ให้อยู่ในระบบแบบอัตโนมัติอีกด้วย


 Import ใบแจ้งหนี้ทั้งแบบกระดาษและแบบดิจิทัลเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย

 ลดเวลาการทำงาน

 ลดต้นทุนงานเอกสาร

 จัดการด้านการเงินได้อย่างชาญฉลาด

 เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบการติดตาม และการตั้งค่าความรับผิดชอบ

ทำไม? ต้องใช้บริการสแกนและจัดการเอกสารแบบดิจิทัลจากดิทโต้

bpo1

ทีมงานที่เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหาร
งานสแกน

bpo2

มาพร้อมซอฟต์แวร์
จัดการข้อมูล
และเอกสารดิจิทัล

bpo3

บริการแบบ
Onsite

bpo4

บริการรับส่งเอกสาร

bpo5

บริการจัด INDEX

bpo6

ปรับรูปแบบการทำงาน
ให้เข้ากับคุณได้

ดิทโต้สแกนเอกสารอะไรได้บ้าง?

ดิทโต้รองรับการสแกนเอกสารหลายรูปแบบ ทุกขนาด ทุกชนิด ที่แตกต่างกันไปตามสายอาชีพ เราใช้เครื่องสแกนความเร็วสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถจัดการกับเอกสารกองโตได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงเครื่องสแกนสำหรับเอกสารเปราะบางหรือเอกสารหนังสือเก่าแก่โดยเฉพาะ ตัวอย่างเอกสารที่นิยมสแกนเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น

• ใบเเจ้งหนี้

• ใบสั่งซื้อ

• เอกสารทางบัญชี

• ใบเสร็จรับเงิน

• ใบกำกับภาษี

• แบบภาษีต่าง ๆ

• ใบสมัครงาน/เอกสารประกอบ

• เอกสารประกันภัย

• เอกสารเวชระเบียน

• หนังสือสัญญา

• ทะเบียนประวัติ

• ใบรับรอง

• ใบอนุญาต

• ทะเบียนบ้าน

• โฉนดที่ดิน

• แบบแปลนก่อสร้าง

• ภาพถ่ายทางอากาศ

• แผนที่

• เอกสารโบราณ

• ชุดข้อสอบ

• ใบแสดงผลการเรียน

• แบบสอบถาม

• หนังสือเก่า/หนังสือพิมพ์

• วารสาร/นิตยสาร

ด้วยศักยภาพงานสแกนมากกว่า 2 ล้านแผ่นต่อเดือน

ด้วยศักยภาพของทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และพาร์ทเนอร์เจ้าของแบรนด์เครื่องสแกนความเร็วสูงระดับโลก Primagest จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้ความสามารถในการสแกนมีมากกว่า 2 ล้านแผ่นต่อเดือน และยังสามารถเพิ่มกำลังได้ตามความต้องการของลูกค้า

พร้อมซอฟต์แวร์จัดการเอกสารและข้อมูลที่เข้ากับการทำงานของคุณ

เหมาะกับการใช้งานเพื่อจัดการเอกสารดิจิทัลและข้อมูลทุกรูปแบบ ครอบคลุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์


– จัดเก็บเอกสารดิจิทัลให้เป็นหมวดหมู่

– สร้าง Index และชื่อไฟล์ให้แก่หมวดหมู่เอกสารแบบอัตโนมัติได้

– มีระบบสืบค้นจาก Index ที่สร้างไว้ และค้นหาบนเนื้อเอกสารแบบ Full Text Search

– บริหารสิทธิ์การเข้าใช้งาน

– ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันการเข้าถึงเอกสารแบบใส่รหัส (Data Encryption)

– รายงานการเข้าใช้งาน และรายงานสถิติต่าง ๆ

– จัค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่ายได้ทุกที่ด้วยการใช้งานผ่านระบบคลาวด์

Invoice Processing Service

บริการระบบจัดการใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากดิทโต้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องจากใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ เปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อ (PO) ให้ตรงกัน อำนวยความสะดวกสำหรับงานด้าน A/P รักษามาตรฐานความถูกต้องแม่นยำ ประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด


– มั่นใจได้ว่าข้อมูลในเอกสารการชำระเงินถูกต้อง

– ลดขั้นตอน ระยะเวลา และความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

– ตรวจสอบ และติดตามสถานะใบแจ้งหนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

– ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วยระบบ Pay per use คิดค่าบริการตามจริง ไม่ต้องจ่ายเงินก้อน

– ทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านบริหารงานเอกสาร


และด้วยความสามารถของซอฟต์แวร์จาก Amagno พาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ECM/DMS จากยุโรป ทำให้ ระบบจัดการ Invoice ของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Amagno จะเชื่อมต่อ Invoice ของคุณให้สามารถ ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์งานบัญชีต่าง ๆ ได้โดยง่าย (DATEV, Sage & Co ฯลฯ) และยังจัดเก็บไฟล์ให้อยู่ในระบบแบบอัตโนมัติอีกด้วย


– Import ใบแจ้งหนี้ทั้งแบบกระดาษและแบบดิจิทัลเข้าระบบได้อย่างง่ายดาย

– ลดเวลาการทำงาน

– ลดต้นทุนงานเอกสาร

– จัดการด้านการเงินได้อย่างชาญฉลาด

– เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบการติดตาม และการตั้งค่าความรับผิดชอบ

ตัวอย่างลูกค้าที่เชื่อมั่นในบริการสแกนและจัดเก็บเอกสารจากดิทโต้

SCG

SCB ไทยพาณิชย์
โรงพยาบาลพญาไท
สำนักงานศาล
ยุติธรรม
หอสมุดแห่งชาติ
PRUDENTIAL

ตัวอย่างลูกค้าที่เชื่อมั่นในบริการสแกน
และจัดเก็บเอกสารจากดิทโต้

SCG

SCB ไทยพาณิชย์
โรงพยาบาลพญาไท
สำนักงานศาลยุติธรรม
หอสมุดแห่งชาติ
PRUDENTIAL

ทำไม? ต้องสแกนและ
จัดเก็บเอกสารแบบดิจิทัล

ประหยัดพื้นที่ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร
สะดวกเรียกดูเอกสารได้จากทุกที่ผ่านเบราเซอร์
ทำงานที่เร่งรีบได้ในเวลาจำกัด
เพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงาน
เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณด้วยการบริการที่รวดเร็วมากขึ้น
ลดปัญหาเอกสารสูญหาย และลดเวลาในการค้นหา
ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านการใช้งาน ECM/DMS บนระบบคลาวด์