fbpx
service-bubble-1
service-bubble-2
service-bubble-3

ประเภทการให้บริการ

DSCC

(Ditto Service Click charge Contract)

เป็นการให้บริการดูแลรักษาเครื่องที่ลูกค้าเป็นเจ้าของเอง โดยใช้วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนแผ่น ดูแลครอบคลุมไปถึงผงหมึกและอะไหล่ทุกชิ้น

บริการให้เช่าเครื่อง

เป็นการให้บริการเช่าเครื่องพร้อมดูแลรักษาเครื่อง โดยมีรายละเอียดการให้บริการดูแลรักษาเหมือน DSCC

การให้บริการพิเศษ

เช่น ส่งช่างเทคนิคเข้าไปในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาเครื่องแบบเฉพาะกิจ ในกรณีมีงานเร่งด่วน หรือต้องการให้ช่างเข้าไปดูแลรักษาเครื่องนอกเวลาราชการ

3c

ดิทโต้ แตกต่างด้วยคุณภาพ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมถึงยกระดับคุณภาพ
ของการให้บริการ ดิทโต้จึงนำนโยบาย 3C
มาพัฒนาเป็นมาตรฐานการทำงาน เพื่อตอกย้ำ
ภาพลักษณ์ผู้นำด้านการบริการอย่างมืออาชีพ

Equipment & Maintenance standards