4 Digital ID เส้นทางใหม่สู่บริการหน่วยงานภาครัฐยุคอนาคต

  • February 24, 2023

News Description

Digital ID

Digital ID ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทางหน่วยงานราชการได้เลือกหยิบมาใช้งาน เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนนั้นสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อเข้ารับการบริการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยประชาชนหรือผู้เข้าใช้บริการไม่ต้องเดินทางเพื่อไปทำเรื่องที่หน่วยงานด้วยตัวเอง สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล และการรอข้อมูล

 

ซึ่งการใช้ Digital ID ทุกวันนี้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม สามารถใช้ยื่นเรื่องกับทางราชการ หรือทำธุรกรรมทางการเงินกับภาครัฐแบบออนไลน์ ก็สามารถทำได้อย่างปลอดภัย แต่ทั้งนี้ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก Digital ID ว่าคืออะไร องค์ประกอบเป็นอย่างไร แล้วข้อดีมีอะไรบ้าง วันนี้ Ditto เตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว

 

ทำความรู้จัก Digital ID คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?

 

อย่างที่แจ้งไปก่อนหน้าว่า Digital ID คือ เทคโนโลยีที่ช่วยยืนยันตัวตนผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งวิธีการและขั้นตอนมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละระบบ แต่หลัก ๆ จะทำหน้าที่ระบุอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบุคคลทางดิจิทัลเหมือนกัน ทั้งนี้องค์ประกอบของ Digital ID มีท้ังหมด 4 ข้อ หลัก ๆ ดังนี้

 

1. Entity

ผู้ขอใช้บริการพิสูจน์อัตลักษณ์ ซึ่งก็คือประชาชนทั่วไปที่ต้องพิสูจน์ตัวตน ก่อนเริ่มเปิดใช้งาน รวมถึงนิติบุคคลที่ต้องการใช้บริการก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์เช่นกัน

 

2. Identity Provider

ผู้ให้บริการด้านการเข้าถึงข้อมูล ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลในกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแก่ผู้ใช้และ Relying Party

 

3. Authorizing Source

หน่วยงานผู้เข้าถึงหรือเป็นเจ้าของข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลดิจิทัล เป็นผู้ยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลบุคคล มักเป็นหน่วยงานเก็บข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่นี้อยู่เดิม ได้แก่ กรมการปกครอง หรือ สำนักงานเครดิตบูโร

 

4. Relying Party

ผู้ให้บริการที่ต้องการข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ เพื่ออนุมัติให้ผู้ใช้ได้รับบริการบางอย่าง โดย Relying Party จะขอข้อมูลจาก Identity Provider และ Authorizing Source

 

เทคโนโลยี Digital ID ที่มีต่อประชาชนมีอะไรบ้าง

1. ย้ายทะเบียนบ้านผ่านออนไลน์ได้ ไม่ต้องเดินทางไปที่อำเภอ

 

เพื่อให้การทำธุรกรรมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรมีความสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงมีการพัฒนาระบบด้วย Application D.DOPA (ดีดอทโดปา) เพื่อให้บริการงานทะเบียนบ้านรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมีฟีเจอร์หลักคือ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนหรือ Digital ID ซึ่งเปรียบได้กับบัตรประชาชนในโลกดิจิทัล ที่มีการเชื่อมโยงการยืนยันของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

 

โดยเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 เป็นต้นมา ได้เปิดให้คนไทยทำเรื่องการย้ายทะเบียนบ้านดิจิทัล ผ่านการลงทะเบียนใส่รหัสหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผ่าน Application​ เมื่อกรอกข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าบ้าน เพื่อแจ้งขออนุมัติการยินยอม และเมื่อเจ้าของบ้านกดยินยอมข้อมูลแล้วทำการย้ายได้ แทนที่ระบบเดิมที่ต้องผ่านอำนาจการยินยอมจากเจ้านายทะเบียนท้องถิ่น เปลี่ยนมาสู่นายทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นทางระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังอำเภอท้องถิ่นให้ตรวจสอบและยืนยัน และแจ้งเตือนกลับมายัง Application ของผู้ย้ายและเจ้าบ้านหลังได้รับการย้ายเสร็จสิ้น

 

ทั้งนี้เมื่อทำการย้ายข้อมูลทะเบียนบ้านออนไลน์ไปยัง Application แล้ว เรายังสามารถดูข้อมูลที่ทางราชการเก็บเอาไว้ได้ และคาดว่าในอนาคตจะไม่มีการใช้เอกสาร แต่จะเปลี่ยนเป็นการใช้งานจากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบตามนโยบายรัฐบาลและเปิดบริการแบบ Self-service ให้ประชาชนเข้าใช้งานผ่าน Application​ ที่สามารถใช้งานผ่านข้อมูลส่วนตัวได้ รวมทั้งยังมีการตรวจสอบที่มั่นคงและปลอดภัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

 

2. ใช้เบอร์มือถือแทนบัตรประชาชน สามารถยืนยันตัวตน และเข้าถึงบริการจากรัฐและเอกชนได้

 

เพราะทุกวันนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่ทุกคนมี สามารถใช้เพื่อยืนยันตัวตนของแต่ละคนได้บนโลกดิจิทัล “กสทช.” หรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทำโครงการ Mobile ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือ หรือที่เข้าใจง่ายคือ เบอร์มือถือแทนบัตรประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตน เพื่อรับประโยชน์การบริการต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยไม่ต้องใช้เอกสารกระดาษหลังจากลงทะเบียน Sim Card อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และลดความเสี่ยงที่อาจโดนมิจฉาชีพนำข้อมูลไปปลอมแปลง

3. ปิดบัญชีข้ามธนาคาร ด้วยระบบ NDID

 

ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนแบบเดิมอีกต่อไป เพราะปัจจุบันสามารถเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ และเปิดบัญชีข้ามธนาคารได้แล้ว ผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า NDID หรือ ชื่อเต็มที่เรียกว่า Nation Digital ID ซึ่งจะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยง ร้องขอการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เพื่อเป็นการยกระดับการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งในการพิสูจน์ตัวตนขั้นเบื้องต้นจะต้องลงทะเบียน จากนั้นจะมีการตรวจสอบ NDID ในขั้นที่ 2 เพื่อตรวจสอบข้อมูลของบัตรประชาชนว่าเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

 

โดยระบบ NDID จะช่วยพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่ออำนวยความสะดวกให้การเปิดบัญชีแรกของธนาคารใด ๆ รวมทั้งยังสามารถช่วยในการเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายหุ้นหรือกองทุน ขอสินเชื่อ ซื้อประกัน รวมถึงสมัครบัตรเครดิตก็สามารถใช้ระบบ NDID นอกจากนี้ NDID มีแผนขยายการใช้งานไปยังการทำ Digital Signature และมีแผนใช้ Digital ID ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

 

4. สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้

 

Workforce ถือเป็นแพลตฟอร์มที่จับคู่แรงงานกับงาน โดยมีการใช้ Digital ID สร้างระบบตัวกลางการบริการคุณภาพผ่านการยืนยันตัวตน สามารถยืนยันตัวตนกลุ่มแรงงาน ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถเรียกใช้บริการต่าง ๆ จากแรงงานได้อย่างสบายใจ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันแรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากแพลตฟอร์ม Workforce นี้ มีการติดตั้งระบบยืนยันตัวตน ระบบการจ่ายงาน และระบบบริหาร

 

ทั้งหมดคือรูปแบบการทำงานของ Digital ID หรือระบบยืนยันตัวตน ซึ่งระบบ Digital ID นอกจากจะช่วยยืนยันตัวตนแล้ว ยังสามารถนำ Digital ID ไปประยุกต์ใช้งานกับส่วนอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการประกาศ พรบ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนช่วยให้ระบบ Digital ID พัฒนา และนำมาปรับใช้งานทั้งในหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน จะเห็นได้ว่าระบบยืนยันตัวตน Digital ID ถือเป็นระบบที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งทางระบบจัดการเอกสารของ อบต. และ อบจ. เองก็เล็งเห็นและนำไอเดียการยืนยันตัวตนนี้มาใช้งานกับระบบจัดการเอกสาร เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลหรือเข้าใช้บริการของภาครัฐได้ตลอดเวลา

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : etda.or.th

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand