รวม 5 ขั้นตอนการปรับใช้ Data Driven Mindset กับองค์กรภาครัฐที่ควรรู้

  • December 23, 2022

News Description

data driven mindset

 

Data Driven คือ การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ เพราะทุกวันนี้ข้อมูล หรือ Data ถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำกลยุทธ์การตลาด และการพัฒนาทุกรูปแบบธุรกิจ รวมถึงการปรับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ เพราะข้อมูลเหล่านี้ สามารถนำมาวิเคราะห์และปรับใช้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการของเรามากที่สุด ทั้งนี้ สำหรับแนวคิด Data Driven ก็ได้จบเพียงเท่านี้ แต่ยังมีผู้ชำนาญการหลายคนคิดแผนต่อยอดนำไปสู่แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Data Driven ได้อีก หนึ่งในนั้นคือ แนวคิด Data Driven Mindset ที่มีแนวคิดอะไร แล้วสามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐได้อย่างไร วันนี้เราเตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว

 

ทำความรู้จัก Data Driven Mindset คืออะไร?

คือ หลักวิธีคิดและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาศัยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลัก มากกว่าการใช้สัญชาตญาณและความรู้สึก เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาหรือวางแผนธุรกิจ ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ และตระหนักถึงการใช้ข้อมูลอย่างเป็นประโยชน์ที่สุด โดยแนวคิดนี้มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรจากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

 

1. ทำ Strategic Data-Driven Organization ที่ชัดเจน

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการจัดทำ Strategic Data-Driven Organization ที่ชัดเจน เพราะถือเป็นการเริ่มต้นการปูพื้นฐานที่สมบูรณ์​ โดยเราจะต้องเริ่มต้นที่การวางกลยุทธ์อย่างชัดเจน และทุกคนในองค์กร หรือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการจะต้องมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพและร่วมปฏิบัติไปพร้อมกัน ซึ่งการเริ่มต้นที่ดีเราควรตั้งต้นกลยุทธ์ด้วยคำถาม 3 ข้อนี้

 

  • ปัญหาคืออะไร : ทำความเข้าใจกับปัญหาให้ดีก่อน แล้วค่อยวิเคราะห์ว่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน บริษัทเคยประสบปัญหาอะไรมาแล้วบ้าง สิ่งไหนเป็นอุปสรรคในการทำงาน จากนั้นค่อยจัดการเลือกปัญหาและวิธีการแก้ไข

 

  • ตั้งเป้าหมายในการใช้ Data : ร่วมกันกำหนดเป้าหมายว่า Data หรือข้อมูลเหล่านี้เอาไปทำอะไรต่อได้บ้าง โดยให้สร้างคำถามไว้เสมอว่าเอาไปทำอะไร อย่างไร และเพื่ออะไร ช่วยให้การวิเคราะห์ Data เพื่อนำไปใช้งานอย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

  • นำข้อมูลไปใช้อย่างไร : เมื่อมีข้อมูลแล้ว เราต้องตั้งคำถามว่าเราสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไร ด้วยวิธีไหนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 

ดังนั้นการทำ Strategic Data-Driven Organization จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะเราสามารถใช้กลยุทธ์นี้ให้การทำความเข้าใจปัญหา การใช้ Data อย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. แนวคิดการสร้าง Data-Driven Mindset ที่ง่าย

เมื่อเราเริ่มวางแผนกลยุทธ์ Data-Driven คือ การใช้แนวคิดในการสร้างชุดความคิด ที่เรียบง่ายให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างง่าย และต้องแฝงไปด้วยความสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ใช้งานสะดวก และทำให้เราจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 

3. สร้าง Data-Driven Mindset ให้ระดับผู้บริหารองค์กร

นอกจากการสร้างแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาศัยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ให้กับพนักงานในองค์กร หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การสร้างแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ให้กับระดับผู้บริหารองค์กร หรือ ระดับหัวหน้าฝ่าย เพราะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งบริหารระดับสูงเหล่านี้ มีหน้าที่ในการตัดสินใจ หลังจากที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องสร้างแนวคิด Data-Driven ให้ง่ายต่อการเข้าใจ ทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจน และช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจง่ายขึ้น

 

ข้อมูล

 

4. ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงความสำคัญของ Data

เมื่อระดับผู้บริหารขององค์กรเข้าใจแล้ว ลำดับถัดไปคือ การสื่อสารกับทุกคนในองค์กรให้เข้าใจและให้ความสำคัญกับข้อมูล โดยเริ่มต้นจากการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการมี Data-Driven Mindset ทั้งในประโยชน์ของส่วนขององค์กร บริษัท หรือหน่วยงานราชการ และส่วนของพนักงาน โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานทั่วไป ที่ต้องมุ่งเน้นให้เห็นว่าการมี Data ช่วยอะไรได้บ้าง เช่น ทำงานให้ง่ายขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ลดการทำงานที่ซับซ้อน นอกจากนี้หากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเห็นความสำคัญของข้อมูล จะช่วยให้ การวางกลยุทธ์การดำเนินงานต่อไปในภายภาคหน้าประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น

 

5. ฝึกฝนการใช้ Data อย่างแม่นยำ

นอกจากการเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของข้อมูลแล้ว การสร้างแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี เราต้องอาศัยการฝึกฝน เพื่อให้ใช้งาน Data ได้อย่างเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นการฝึกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล และทดลองเปลี่ยนแนวการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มุมมองทางธุรกิจใหม่ ๆ

 

ทั้งหมดนี้ คือความสำคัญของการมีแนวการวิเคราะห์ข้อมูล และ ขั้นตอนการสร้างในองค์กรธุรกิจ และทางหน่วยงานภาครัฐ โดยแต่ละหน่วยงานต้องเปิดใจ พร้อมปรับการทำงานเพื่อให้ตอบสนองกับแนวคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานรัฐ เพราะเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประกาศใช้ พรบ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้รูปแบบการทำงานและการให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการจากภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐควรริเริ่มทำความเข้าใจเรื่อง Data หรือ Data-Driven Mindset พร้อมเริ่มดำเนินการจัดการข้อมูลจำนวนมากผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ ที่ช่วยจัดการข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานในระบบราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสที่เกิดการผิดพลาดของข้อมูลจำนวนมาก มาพร้อมระบบป้องกันข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล ข้าราชการใช้งานง่าย ประชาชนก็อุ่นใจ

 

ขอบคุณข้อมูล:

katalyst.kasikornbank.com

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand