ทำความรู้จัก Digital ID คืออะไร? เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

  • November 29, 2022

News Description

Digital ID

 

อินเทอร์เน็ต ดิจิทัล สมาร์ทโฟน สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในชีวิตประจำวันของพวกเราไปแล้วอย่างไม่น่าสงสัย เพราะทุกวันนี้เพียงแค่เราพกสมาร์ทโฟน เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เราก็สามารถทำธุรกรรมการเงิน รับข้อมูลข่าวสาร สามารถประชุมทางไกลได้ทุกที่ ติดต่อคนที่ต้องการได้ตลอดเวลา ยิ่งในยุคสมัยที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้ชีวิตเราไม่สามารถขาดสิ่งเหล่านี้ไปได้เลย

 

โดยประเทศไทยเองก็มีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทางภาครัฐเองมีการเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับเปลี่ยนหน่วยงานรัฐให้ทำงานผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และเทคโนโลยีโลก ซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยในการปรับตัวเข้ายุคโลกดิจิทัลอย่าง Digital ID หรือ โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทางรัฐบาลไทยกำลังดำเนินการ

 

Digital Identity หรือ Digital ID คืออะไร?

ปัจจุบัน Digital ID หลายประเทศได้ถูกคิดค้นและพัฒนาระบบเพื่อให้ประชาชนในประเทศได้ใช้งาน ซึ่งระบบการทำงานของแต่ละประเทศนั้นก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานของหน่วยงานรัฐในแต่ละประเทศ และความต้องการของประชาชน แต่ในส่วนของประเทศไทยนั้นระบุว่า Digital ID คือ “ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล”

 

เพราะฉะนั้น Digital Identity หรือ Digital ID คือ โครงสร้างสำคัญพื้นฐานของประเทศ ที่ถูกเชื่อมต่อกับระบบ เพื่อทำการยืนยันตัวตนและบันทึกข้อมูลจากทุกภาคส่วนผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานช่องทางออนไลน์ เสริมความปลอดภัยทุกขั้นตอนในโลกดิจิทัล หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เป็น ID ในรูปแบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเลขบัตรประชาชน / ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / ภาพใบหน้า / อีเมล และ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้คนต่างใช้บริการบนโลกออนไลน์มากมายหลายช่องทาง ซึ่งปัญหาคือ เราต้องคอยสร้าง ID ทุก ๆ บริการที่เราเข้าใช้งาน เพื่อให้การเข้าถึงบริการง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามก็อาจทำให้เราลืม ID ได้เช่นกัน ฉะนั้น Digital ID จะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก เพราะจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกของผู้คนในการทำธุรกรรมออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถ reuseable หรือใช้งานร่วมกับบริการอื่น ๆ ได้โดยใช้ ID เดิมที่มีอยู่แล้ว และยังช่วยลดความซ้ำซ้อนในการพิสูจน์ตัวตน ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

4 ข้อดีของการมี ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Digital ID

 

1. ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

เมื่อมี Digital ID ที่แม่นยำและระบบการรักษาปลอดภัยที่มั่นคง จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขอใช้บริการจากหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ เพราะทุกครั้งที่มีการใช้งาน จะต้องมีขั้นตอนการระบุตัวตนทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมออนไลน์

 

2. ลดโอกาสการปลอมแปลงตัวตน

เพราะทุกวันนี้เหล่ามิจฉาชีพเองก็ใช้โลกดิจิทัลเป็นพื้นที่สำหรับหลอกลวงผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลไปปลอมแปลง แอบอ้างทำธุรกรรมออนไลน์ หรือนำข้อมูลของเราไปทำเรื่องไม่ดี แต่เมื่อมีระบบ Digital ID ที่เข้ามาช่วยระบุตัวตนและยืนยันการทำธุรกรรมออนไลน์ทุกครั้ง ลดโอกาสการปลอมแปลงตัวตน ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน

 

ปลอมแปลงข้อมูล

 

3. ช่วยให้การทำธุรกรรมออนไลน์สะดวกยิ่งขึ้น

Digital ID มีวัตถุประสงค์คือ เพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมออนไลน์ยิ่งขึ้น ไม่ต้องให้ประชาชนเสียเวลาเดินทางไปทำเรื่อง หรือเสียเงินค่าเดินทางเพื่อไปทำเรื่องแค่อย่างเดียว เมื่อมีระบบ Digital ID ไม่ว่าประชาชนจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่

 

4. ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน ประหยัดต้นทุน

ในส่วนข้อดีของภาคหน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชน Digital ID จะเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงาน การตรวจสอบแบบเอกสาร ไม่จำเป็นต้องยื่นสำเนาเอกสารเพื่อพิสูจน์ เพราะทางระบบจะแจ้งเตือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบ ลดเวลาการทำงาน แถมยังประหยัดต้นทุน

 

โดยสรุป ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID ช่วยให้การจัดการธุรกรรมบนโลกออนไลน์ง่ายยิ่งขึ้น ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา และระบบ Digital ID มีส่วนในการผลักดัน พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการสร้างสังคมดิจิทัลของหน่วยงานรัฐที่มีต่อประชาชน ยกระดับการทำงานของหน่วยงานราชการให้ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

 

ข้อมูลอ้างอิง: etda.or.th, techtalkthai.com, dga.or.th , techsauce.co

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand