การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ หรือ GDX คืออะไร

  • May 29, 2023

News Description

GDX

 

เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ กฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อต้องการส่งเสริมให้รูปแบบการทำงานและการให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล โดยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งทำให้หน่วยงานราชการเองเริ่มออกแบบระบบต่าง ๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานรัฐผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้สะดวกขึ้นอีกด้วย

 

หนึ่งในระบบที่หน่วยงานรัฐเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่าง GDX ที่เป็นเว็บไซต์สำหรับเข้าไปดูข้อมูลของหน่วยงานราชการ โดย GDX คืออะไร วิธีการทำงานเบื้องต้นต้องทำอย่างไร วันนี้ Ditto เตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว

 

ทำความรู้จัก GDX คืออะไร

GDX หรือชื่อเต็มว่า Government Data Exchange คือ ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง เกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ และเป็นช่องทางในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 15

 

ทั้งนี้ Government Data Exchange มีหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล 194 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564 ที่มีการเชื่อมโยงผ่านระบบ ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางกว่า 35.3 ล้านครั้ง และมีหน่วยงานที่เปิดให้เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล 7 หน่วยงาน เช่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งระบบ GDX มีทั้งหมด 2 รูปแบบดังนี้

 

1. แบบสำเร็จรูป

สามารถเข้าใช้งานผ่าน https://dga.or.th โดยสามารถใช้แทนสำเนา สามารถเข้าใช้งานข้อมูลได้ทันที เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ไม่ต้องพัฒนาระบบเอง ไม่ต้องจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว

 

2. แบบ API

เป็นรูปแบบการนำ API (Application Program Interface) มาพัฒนาได้ตามที่ต้องการด้วยระบบ Government API (https://api.egov.go.th) ซึ่งรูปแบบนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการนำข้อมูลไปใช้งานในรูปแบบที่ต้องการ โดยการนำ API ไปพัฒนาเพิ่มเติมเอง พร้อมคู่มือและระบบช่วยเหลือในการพัฒนารองรับการเริ่มใช้งาน API สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ dev.egov.go.th

 

ประโยชน์ของการใช้ GDX ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับ

 

หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล (Consumer)

โดยหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลจากหลายหน่วยงานภายใต้มาตรฐาน และวิธีการเดียวกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้บริการประชาชนผ่านรูปแบบดิจิทัลเป็นสำคัญ

 

หน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล (Product)

  • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน ผู้จัดทำและครอบครองข้อมูลดิจิทัล (Producer) ได้ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตราที่ 13 ภายใต้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่หน่วยงานผู้จัดทำและครอบครองข้อมูล
  • ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางกำกับดูแลการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน และระดับความมั่นคงที่มีความปลอดภัยสูง เช่น ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งาน/ระบบงาน (Authentication) มีการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Access Control) มีการจัดเก็บประวัติการเข้าถึงข้อมูล มีมาตรการป้องกันการพยายามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโจมตีระบบ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนการใช้งาน GDX

 

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

ขั้นตอนแรกคือเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dga.or.th/ ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน สามารถสมัครได้ 2 ประเภท 1. ระบบยืนยันตัวบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ GovID 2. ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง Open ID ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และทำตามขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าจอ

 

2. ลงชื่อเข้าใช้ระบบ

เมื่อเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกเข้าสู่ระบบตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์ติดต่อ เลขประชาชน เลขหน่วยงาน หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอว่าใช้งานได้แล้ว

 

3. ได้รับอีเมลการเปิดสิทธิ์ใช้งาน

ถัดมา เมื่อท่านทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งให้เปิดสิทธิ์ใช้งาน ให้เข้าไปตรวจสอบตามอีเมลนั้น ๆ และทำตามข้อความที่ระบุไว้ในอีเมล

 

4. เริ่มต้นใช้งาน

เข้าสู่ระบบด้วย GovID หรือเข้าสู่ระบบด้วย Open ID ตามที่เราต้องการใช้งาน

 

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลของ GDX หรือ Government Data Exchange ที่เป็นรูปแบบการรวมศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการและเอกชนที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลรัฐ ซึ่งทาง Ditto ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิดการรวมศูนย์กลางข้อมูล ที่ไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น เราจึงออกแบบระบบจัดการเอกสารสำหรับ อบต.​ และ อบจ. ที่เน้นรูปแบบมีศูนย์กลางข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนกลางได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับของหน่วยงานราชการให้มีประสิทธิภาพ การทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่งประกาศใช้นั่นเอง

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand