ลดโลกร้อนแบบไหนให้มีคุณภาพ

  • February 17, 2021

News Description

ลดโลกร้อนแบบไหนให้มีคุณภาพ

ประโยชน์มหาศาลจากการลดปริมาณการใช้กระดาษ

 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 หลายบริษัทเลือกการทำงาน
แบบ Work From Home เพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาด
ทำให้ในหลายองค์กรตอนนี้กลับมาให้ความสนใจในเรื่องการเลิกใช้กระดาษ
หรือการทำงานแบบ Paperless อีกครั้ง

 

Paperless 2

Paperless คือการลดปริมาณกระดาษภายในบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ซึ่งมีวิธีการหลากหลาย แต่วิธีการที่ได้ผลลัพธ์ทางบวกต่อองค์กรสูงและไม่ยุ่งยาก
แถมยังช่วยในการทำงานได้พัฒนามากขึ้น จนสามารถนำไปสู่วิธีการลดใช้กระดาษแบบอื่น ๆ ตามมา
นั่นก็คือการเก็บเอกสารแบบดิจิทัลแทนการเก็บเป็นรูปแบบกระดาษหรือเรียกกันว่า
ระบบการจัดการเอกสาร (DMS)

 

Paperless 4

หลายบริษัทมีการเคลื่อนไหวแบบ Paperless โดยเก็บรักษาเอกสารส่วนใหญ่ด้วยการแปลงเป็นดิจิทัล (DMS)

 

นอกจากการจัดการเอกสาร ด้วย DMS จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานขององค์กรมากมายแล้ว
ยังเป็นส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้จากการลดปริมาณการใช้กระดาษ
ทำให้การผลิตกระดาษลดลง จนรวมถึงการนำเอาเอกสารรูปแบบกระดาษ
ที่ไม่จำเป็นมาเปลี่ยนเป็นกระดาษ Recycle เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง

Paperless 3

สารพัดประโยชน์ที่ได้รับจากการ Recycle กระดาษ

ทางด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการตัดต้นไม้ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษ
และการใช้กระดาษซ้ำ หรือนำกลับมา Recycle ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการลดมลพิษจากการทำลายกระดาษด้วยเช่นกัน เพราะการเผา
หรือการทิ้ง ทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบทางอ้อมกับระบบนิเวศ

 

Paperless 5

ทางด้านเศรษฐกิจนั้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายการผลิตกระดาษ
และลดภาระการใช้จ่ายนำเข้าวัสดุที่จำเป็นในการผลิตกระดาษลงได้อย่างมาก
เนื่องจากสารเคมีบางประเภทจะต้องทำการนำเข้าจากต่างประเทศ
เพื่อผลิตกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ แถมยังเป็นยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วย

เห็นอย่างนี้แล้วมาร่วมกันเปลี่ยนระบบการทำงานในทุก ๆ วัน
ให้เป็นการทำงานที่สามารถช่วยดูแลรักษาโลกของเรากันดีกว่า

 


 

หากคุณสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ระบบ DMS Ditto (Thailand) ให้บริการ

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📞 02-517-5555

https://dittothailand.com/contact-us/

Line ID: @dittothailand

Line edoc