Decarbonization กระบวนการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เป้าหมายสู่ความยั่งยืนในอนาคต

  • March 15, 2024

News Description

Decarbonization

 

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเรา ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยพยายามนำพลังงานทดแทนเข้ามาปรับใช้ในการผลิตไฟฟ้า พร้อมลดการใช้แหล่งพลังงานที่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก ด้วยความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน จึงมีการเรียกร้องให้หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคทำงานหนักขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอน (Decarbonization) ได้ในเชิงรุกมากขึ้น

 

หลายคนอาจสงสัยว่า Decarbonization คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับโลกของเรา? บทความนี้เราได้สรุป Decarbonization ฉบับเข้าใจง่ายมาได้คุณได้ทำความรู้จักกัน

 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหน

 

Decarbonization ตัวอย่าง

 

การเกิดขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงาน ทั้งกระบวนการผลิตไฟฟ้า กระบวนการคมนาคม รวมไปถึงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเช่นกัน

 

 

Decarbonization คืออะไร

Decarbonization คือ กระบวนการลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมหรือลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า มีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมดทั่วโลกในอัตรา 25% จึงทำให้มีบทบาทสำคัญในการเดินหน้าลดปริมาณคาร์บอนนั่นเอง

 

 

การจำกัดคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้อย่างไร

 

กำจัดคาร์บอน

 

การกำจัดคาร์บอนเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้เป้าหมายการ Decarbonization บรรลุได้ เป็นทางเลือกที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เป็นหลักพื้นฐานในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งความท้าทายแรกของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานให้ยังมีประสิทธิภาพ นั่นคือการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดเข้ามาช่วยเพื่อลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

อีกหนึ่งความท้าทายสำหรับการ Decarbonization คือการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคม และการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ หากมีมาตรการที่ช่วยเข้ามาควบคุมและมีระเบียบวินัย จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

 

สรุป Decarbonization

 

ขณะที่หลายหน่วยงานกำลังเร่งลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค และภาครัฐของแต่ละประเทศ ในฐานะประชากรของโลก เราก็สามารถช่วยให้ Decarbonization เกิดขึ้นจริงได้เช่นกัน เพียงแค่เริ่มรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าชายเลนที่สามารถสังเคราะห์แสงได้สูง เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปีค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี ค.ศ. 2065

 

Ditto (ดิทโต้) พร้อมพาคุณและโลกไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยี Green & Climate Technology รวมถึงการปลูกป่าชายเลนที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่การเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนภายในประเทศ ที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ธรรมชาติ รักษาสภาวะอากาศแล้วยังช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโลก พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ได้อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand