รู้จัก Zero Waste แนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์ ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

  • January 19, 2024

News Description

รู้จัก Zero Waste แนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์ ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

 

เนื่องจากปัญหาขยะล้นโลกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรุนแรง ขยะที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การฝังกลบ การเผา และการรีไซเคิล แต่ละวิธีล้วนก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การฝังกลบทำให้เกิดมลพิษทางดินและน้ำ การเผาทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และการรีไซเคิลต้องใช้พลังงานและทรัพยากรจำนวนมาก

 

จึงเกิดเป็นแนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์ “Zero Waste” คือ แนวคิดที่จะช่วยลดปริมาณขยะ ลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้ทรัพยากร และเป็นเรื่องที่ทำให้มนุษย์ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

Zero Waste คืออะไร สำคัญอย่างไร

Zero Waste คือแนวคิดที่ได้รับการพัฒนาจากการทำงานของ Dr. Daniel Knapp ในปี 1995 ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งของ “Urban Ore” โดย Zero Waste คือ การมุ่งเน้นไปที่การลดปริมาณขยะที่สังคมสร้างขึ้น การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น การใช้ซ้ำ และการคัดแยกเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ ก่อนที่จะนำขยะเหล่านั้นไปกำจัด เพื่อทำให้ของเหลือใช้หรือขยะเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุด

 

หลักการ 1A3R เพื่อจัดการ Zero Waste

 

หลักการ 1A3R เพื่อจัดการ Zero Waste

 

เพื่อจัดการ Zero Waste เราต้องอาศัยหลักการนี้ คือ 1A3R เป็นการลดขยะอย่างง่าย เพื่อให้คนเราเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง หลายคนคงทราบกันดีว่า หลักการ 1A3R การปฏิบัติที่มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการทรัพยากรในมุมมองที่ยั่งยืน จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มาดูกัน

 

  • Avoid เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดขยะเพิ่ม หรือการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เช่น การเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้แก้วพลาสติก ลดการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และระบบนิเวศ

 

  • Reduce ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดขยะ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรต่อครั้งให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น การใช้ปิ่นโต กล่องบรรจุอาหารแทนการใช้กล่องโฟม ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลังงาน

 

  • Reuse นำของที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ใหม่ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรซ้ำ ๆ โดยไม่นำไปทิ้ง เช่น พกถุงผ้าหรือกระบอกน้ำส่วนตัวไปซื้อของ ดัดแปลงของเหลือใช้ให้กลายเป็นสิ่งของใหม่

 

  • Recycleระบวนการคัดแยกขยะให้ถูกตามประเภทของวัสดุนั้น ๆ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกเพื่อการจัดการขยะที่ปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

หลักการนี้เริ่มต้นง่าย ๆ ได้จากตัวทุกคนก่อน และจากนั้นนำความรู้เหล่านี้การปลูกฝังเด็ก ๆ ให้คุ้นชินกับการลดการใช้ขยะ การคัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นแนวทางที่ทุกคนสามารถช่วยกันแก้ปัญหาขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ไว้ได้

 

แนะนำ Zero Waste ในชีวิตประจำวัน ช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง

 

แนะนำ Zero Waste ในชีวิตประจำวัน ช่วยสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง

 

อย่างที่ทราบกันไปแล้วว่า Zero Waste คืออะไร แล้วเราเคยสำรวจตนเองหรือไม่ว่า จริง ๆ แล้วเราเองสนใจเรื่องของการช่วยสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติมากน้อยแค่ไหน? ดังนั้นการนำแนวคิด Zero Waste มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นจากการตระหนักรับรู้และมีความตั้งใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แนะนำ Zero Waste ในชีวิตประจำวันทำอย่างไรได้บ้าง

 

  • พกถุงผ้าไปซื้อของ แทนการใช้ถุงพลาสติก เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยากและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ถุงผ้าบางประเภทสามารถซักทำความสะอาดได้ จึงสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นาน ๆ

 

  • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ระบุว่ารีไซเคิลได้ วิธีที่ง่ายและสะดวกในการช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่ารีไซเคิลได้ หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีสัญลักษณ์รีไซเคิลเป็นรูปสามเหลี่ยมลูกศรหมุนวนอยู่ภายใน โดยมีตัวเลขกำกับอยู่ภายในสามเหลี่ยม ซึ่งตัวเลขจะแสดงประเภทของวัสดุที่ผลิตภัณฑ์นั้นทำขึ้น

 

  • แยกขยะประเภทต่าง ๆ เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย หรือขยะทั่วไป ช่วยให้ขยะถูกนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบหรือเผาทำลาย ซึ่งจะช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้

 

  • ดัดแปลงของเหลือใช้ให้กลายเป็นสิ่งของใหม่ เป็นการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานรูปแบบอื่นต่อไป เช่น แจกันทำจากกระป๋องหรือขวดเหลือใช้

 

Zero Waste เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

Zero Waste เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

จากในปัจจุบันโลกกำลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งเรื่องของดิน น้ำ และอากาศ ตัวการที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหลัก ๆ คือ ขยะ โดยเฉพาะขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือใช้ระยะเวลานานกว่าจะย่อยสลายได้ เราต้องจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกสรรพชีวิตบนโลก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิด Zero Waste นั่นเอง

 

จากปัญหาดังกล่าว ดิทโต้ (Ditto) ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาในการพัฒนากระบวนการทำงานด้านระบบจัดการเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ดังเช่น การให้บริการทำระบบ ECM/DMS จัดการเอกสารภายในองค์กร เปลี่ยนเอกสารกระดาษให้เป็น e-Document ทำให้ลดปริมาณกระดาษและกล่องกระดาษ ส่งผลให้จำนวนปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 

และดิทโต้ได้ผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) พร้อมที่จะส่งเสริมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศ

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand