Document & Data
Management Solutions

ระบบจัดการเอกสาร (DMS)

ดิทโต้ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูลคอยให้คำปรึกษา

Document & Data Management Solutions (ECM/DMS) จาก ดิทโต้ พร้อมวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเอกสารและข้อมูลในองค์กรทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อวางรูปแบบโครงสร้างระบบบริหารงานเอกสารและข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการ รวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายการใช้งานให้ครอบคลุมทุกแผนก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานขององค์กร


โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานจากเดิมให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งขั้นตอนสำคัญคือ การเปลี่ยนเอกสารกระดาษ

ให้เป็น E-Document หรืออีกชื่อเรียกว่า เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ เอกสารที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ชนิดต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เช่น jpg pdf เป็นต้น


ทั้งนี้การทำงานโดยใช้  E-Document จะทำงานคู่กับระบบจัดการเอกสาร DMS (Document Management System) ที่สามารถช่วยนำเข้า

และจัดเก็บเอกสารองค์กรในรูปแบบ Digital ทำให้งานเอกสารที่เป็นเรื่องยาก ง่ายขึ้นทันที อีกทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างขั้นตอนการทำงาน

ทางธุรกิจ (Workflow) บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะช่วยให้องค์กรจัดการการทำงานของเอกสารได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน

และลดต้นทุนด้านเอกสารขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบและคุ้มค่ามากที่สุด

ดิทโต้ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูลคอยให้คำปรึกษา

Document & Data Management Solutions (ECM/DMS) จาก ดิทโต้ พร้อมวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเอกสารและข้อมูลในองค์กรทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อวางรูปแบบโครงสร้างระบบบริหารงานเอกสารและข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการ รวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายการใช้งานให้ครอบคลุมทุกแผนก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานขององค์กร

เหตุผลที่คุณควรเลือกระบบ DMS จาก Ditto (Thailand)

Ditto เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูล

ดิทโต้ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 เป็นผู้นำทางด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูล ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานในวงการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลที่สั่งสมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระบบจัดการเอกสารให้กับลูกค้า สามารถเลือกระบบที่ตอบโจทย์ตามความต้องการ รวมไปถึงทาง Ditto จะคอยแนะนำระบบจัดการเอกสารและข้อมูลให้กับคุณตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุด

ระบบ DMS จาก Ditto (Thailand) มีความน่าเชื่อถือ

เราได้ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 พร้อมทั้งมีการร่วมมือกับคู่ค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกในตลาด ECM รวมถึงในวงการ DMS และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย Laserfiche และ Amagno หรือแม้แต่ SAS นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับแบรนด์คู่ค้าที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น HP, Canon, Samsung, Fujitsu, Brother, Kyocera, OKI, Pantum, Primagest, formlabs, และ HME จึงเป็นเหตุลผลที่ทำให้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากการบริการของบริษัทเอกชนชั้นนำ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ เซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และได้รับการคัดเลือกสำหรับโครงการขององค์กรภาครัฐหลาย ๆ แห่ง

พร้อมบริการหลังการขายระบบจัดการเอกสารจาก Ditto

เพื่อให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดการใช้งาน ดิทโต้ยินดีให้บริการพร้อมวิเคราะห์ ปรับรูปแบบระบบจัดการเอกสารและข้อมูลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้เข้ากับองค์กรของคุณมากที่สุด นอกจากนี้ เรามีทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับระบบจัดการเอกสารและข้อมูล เพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กรคุณ ทำให้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ ECM รวมถึงระบบ DMS ได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรคุณมากที่สุด

Ditto ให้บริการ BPO แบบครบวงจร

ดิทโต้ยังมีบริการ BPO ที่ควบรวมบริการแปลงเอกสารเข้าระบบดิจิทัลและบริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูล เข้าด้วยกัน โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ในการแปลงเอกสารทุกชนิด ทุกขนาด พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล คุณจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารและข้อมูลสำคัญของคุณจะไม่ตกหล่นสูญหาย และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เหตุผลที่คุณควรเลือกระบบ DMS จาก Ditto (Thailand)

Ditto เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูล

ดิทโต้ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 เป็นผู้นำทางด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูล ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานในวงการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลที่สั่งสมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ระบบจัดการเอกสารให้กับลูกค้า สามารถเลือกระบบที่ตอบโจทย์ตามความต้องการ รวมไปถึงทาง Ditto จะคอยแนะนำระบบจัดการเอกสารและข้อมูลให้กับคุณตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุด

ระบบ DMS จาก Ditto (Thailand) มีความน่าเชื่อถือ

เราได้ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 พร้อมทั้งมีการร่วมมือกับคู่ค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกในตลาด ECM รวมถึงในวงการ DMS และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย Laserfiche และ Amagno หรือแม้แต่ SAS นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับแบรนด์คู่ค้าที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น HP, Canon, Samsung, Fujitsu, Brother, Kyocera, OKI, Pantum, Primagest, formlabs, และ HME จึงเป็นเหตุลผลที่ทำให้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากการบริการของบริษัทเอกชนชั้นนำ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ เซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และได้รับการคัดเลือกสำหรับโครงการขององค์กรภาครัฐหลาย ๆ แห่ง

พร้อมบริการหลังการขายระบบจัดการเอกสารจาก Ditto

เพื่อให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดการใช้งาน ดิทโต้ยินดีให้บริการพร้อมวิเคราะห์ ปรับรูปแบบระบบจัดการเอกสารและข้อมูลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้เข้ากับองค์กรของคุณมากที่สุด นอกจากนี้ เรามีทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับระบบจัดการเอกสารและข้อมูล เพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กรคุณ ทำให้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ ECM รวมถึงระบบ DMS ได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรคุณมากที่สุด

Ditto ให้บริการ BPO แบบครบวงจร

ดิทโต้ยังมีบริการ BPO ที่ควบรวมบริการแปลงเอกสารเข้าระบบดิจิทัลและบริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูล เข้าด้วยกัน โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ในการแปลงเอกสารทุกชนิด ทุกขนาด พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล คุณจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารและข้อมูลสำคัญของคุณจะไม่ตกหล่นสูญหาย และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบจัดการเอกสารและข้อมูล (ECM/DMS)

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM) และ Document Management System (DMS) คือระบบจัดการเอกสารและข้อมูล สามารถใช้งานในรูปแบบ Web-based ผ่าน Browser หรือผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ตอบโจทย์การทำงานแบบ Work from home มีฟังก์ชั่นหลากหลายที่ช่วยให้การจัดการและค้นหา เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม ERP ต่าง ๆ ได้ ซึ่งดิทโต้เชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกระบบจัดการข้อมูลอย่าง Laserfiche และ Amagno ซึ่งเป็นระบบ ECM/DMS ที่ช่วยจัดการเอกสารภายในองค์กรที่ทั่วโลกต่างยอมรับ โดยทั้ง Laserfiche และ Amagno มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป

ระบบจัดการเอกสารและข้อมูล (ECM/DMS)

ENTERPRISE CONTENT MANGEMENT (ECM) และ Document Management System (DMS) คือระบบจัดการเอกสารและข้อมูล สามารถใช้งานในรูปแบบ Web-based ผ่าน Browser หรือผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ตอบโจทย์การทำงานแบบ Work from home มีฟังก์ชั่นหลากหลายที่ช่วยให้การจัดการและค้นหา เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม ERP ต่าง ๆ ได้ ซึ่งดิทโต้เชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกระบบจัดการข้อมูลอย่าง Laserfiche และ Amagno ซึ่งเป็นระบบ ECM/DMS ที่ช่วยจัดการเอกสารภายในองค์กรที่ทั่วโลกต่างยอมรับ โดยทั้ง Laserfiche และ Amagno มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป

เปลี่ยนวิธีการจัดการแฟ้มเอกสารจากเรียงใส่ตู้ สู่การจัดการลงระบบคอมพิวเตอร์ ที่แสนจะเรียบง่าย สะดวกสบาย ควบคุมจากอุปกรณ์ใด หรือมุมไหนของโลกก็ย่อมได้ ลดค่าใช้จ่ายการซื้อแฟ้มและตู้เก็บเอกสาร ทวงคืนพื้นที่ภายในออฟฟิศ ให้กลายเป็นออฟฟิศที่โล่งสะอาดตา ด้วยซอฟต์แวร์ ECM จาก Laserfiche พร้อมระบบปฏิบัติการ DMS ที่กว่า 80 ประเทศทั่วโลกต่างยอมรับการันตีโดยหลักมาตรฐานระดับสากล ใช้งานง่าย สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเอกสารภายในองค์กร เสริมประสิทธิภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ Digital Workflow ได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

 

Laserfiche ปรับรูปแบบระบบจัดการเอกสารได้ตามต้องการ

เนื่องจาก Flow การเดินเอกสารของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของแต่ละบริษัทนั้น ๆ การจะหาระบบจัดการ เอกสารที่ตอบโจทย์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ระบบ ECM ของ Laserfiche สามารถปรับแต่งโครงสร้างได้อย่างอิสระ เพื่อสอดรับกับกระบวนการทำงาน ลดการผิดพลาด สามารถตั้งค่าระบบได้ตามที่ต้องการ ดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม จุดเด่นของ Laserfiche จะเป็นรูปแบบ Config Flow คือ รูปแบบการทำงานที่คุณสามารถย้อนกลับมาแก้ไขไฟล์ได้ตลอดเวลา นับว่าเป็นข้อดีของ Laserfiche ที่หากเจอข้อผิดพลาด ก็ไม่ต้องยกเลิก หรือต้องเสียเวลาเริ่มต้น Process ใหม่ทั้งหมด


• ค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
• ค้นหาข้อมูลด้วย Text จากเอกสารสแกน
• รวมไฟล์ดิจิทัลเข้าไว้ในที่เดียวกัน
• จัดระเบียบข้อมูลและเอกสารได้ตามต้องการ
• ลดไฟล์เอกสารซ้ำซ้อน

เปลี่ยนวิธีการจัดการแฟ้มเอกสารจากเรียงใส่ตู้ สู่การจัดการลงระบบคอมพิวเตอร์ ที่แสนจะเรียบง่าย สะดวกสบาย ควบคุมจากอุปกรณ์ใด หรือมุมไหนของโลกก็ย่อมได้ ลดค่าใช้จ่ายการซื้อแฟ้มและตู้เก็บเอกสาร ทวงคืนพื้นที่ภายในออฟฟิศ ให้กลายเป็นออฟฟิศที่โล่งสะอาดตา ด้วยซอฟต์แวร์ ECM จาก Laserfiche พร้อมระบบปฏิบัติการ DMS ที่กว่า 80 ประเทศทั่วโลกต่างยอมรับการันตีโดยหลักมาตรฐานระดับสากล ใช้งานง่าย สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเอกสารภายในองค์กร เสริมประสิทธิภาพองค์กรพร้อมเข้าสู่ Digital Workflow ได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง

 

Laserfiche ปรับรูปแบบระบบจัดการเอกสารได้ตามต้องการ

เนื่องจาก Flow การเดินเอกสารของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของแต่ละบริษัทนั้น ๆ การจะหาระบบจัดการ เอกสารที่ตอบโจทย์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ระบบ ECM ของ Laserfiche สามารถปรับแต่งโครงสร้างได้อย่างอิสระ เพื่อสอดรับกับกระบวนการทำงาน ลดการผิดพลาด สามารถตั้งค่าระบบได้ตามที่ต้องการ ดำเนินการได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม จุดเด่นของ Laserfiche จะเป็นรูปแบบ Config Flow คือ รูปแบบการทำงานที่คุณสามารถย้อนกลับมาแก้ไขไฟล์ได้ตลอดเวลา นับว่าเป็นข้อดีของ Laserfiche ที่หากเจอข้อผิดพลาด ก็ไม่ต้องยกเลิก หรือต้องเสียเวลาเริ่มต้น Process ใหม่ทั้งหมด

• ค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว • ค้นหาข้อมูลด้วย Text จากเอกสารสแกน • รวมไฟล์ดิจิทัลเข้าไว้ในที่เดียวกัน • จัดระเบียบข้อมูลและเอกสารได้ตามต้องการ • ลดไฟล์เอกสารซ้ำซ้อน

Amagno คือ ระบบ ECM ที่พัฒนาโดยซอฟต์แวร์เฮาส์ระดับโลกจากทวีปยุโรป เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรเพื่อบริหารจัดการ
คอนเทนท์ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายและกระจัดกระจาย ให้กลับมาเป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบและค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว Amagno จึงเป็น
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง สามารถจัดการคอนเทนท์ที่เป็นทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดสิทธิการเข้าถึง
เพิ่มความปลอดภัยให้ทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรด้วยการทำงานที่เป็นมาตรฐานแต่ยืดหยุ่นในการเข้าถึง

Secure Collaboration (การทำงานร่วมกันในทีมอย่างราบรื่นไร้กังวล)

• ป้องกันเอกสารไม่ให้ถูกลบ – แก้ไขซ้ำ

• ป้องกันเอกสารซ้ำด้วยการเปรียบเทียบเวอร์ชั่นเอกสารล่าสุด

• รองรับมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO, GDPR

• สแกนเอกสารกระดาษเข้าระบบได้โดยตรงไม่ยุ่งยาก

• รองรับไฟล์ข้อมูลเอกสารได้ทุกรูปแบบ

Digital Workflows (ทำงานแบบไร้ขีดจำกัด)

Workflow แบบดิจิทัล ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ในทุกกิจกรรม สามารถเพิ่มบุคคลภายนอกเข้ามาใน Workflow โดยลักษณะ Flow
เป็นรูปแบบเส้นตรง (Waterfall) เน้น Quick on-board รวดเร็ว ใช้งานง่าย สามารถสร้างแสตมป์ดิจิทัลลงบนเอกสารได้ พร้อมฟังก์ชัน
ปากกาไฮไลท์ เขียนโน้ต หรือแปะโพสต์อิทผ่านหน้าจอทัชสกรีน


Amagno คือ ระบบ ECM ที่พัฒนาโดยซอฟต์แวร์เฮาส์ระดับโลกจากทวีปยุโรป เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรเพื่อบริหารจัดการ คอนเทนท์ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายและกระจัดกระจาย ให้กลับมาเป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบและค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว Amagno จึงเป็น ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง สามารถจัดการคอนเทนท์ที่เป็นทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดสิทธิการเข้าถึง เพิ่มความปลอดภัยให้ทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรด้วยการทำงานที่เป็นมาตรฐานแต่ยืดหยุ่นในการเข้าถึง


Secure Collaboration (การทำงานร่วมกันในทีมอย่างราบรื่นไร้กังวล)

• ป้องกันเอกสารไม่ให้ถูกลบ – แก้ไขซ้ำ
• ป้องกันเอกสารซ้ำด้วยการเปรียบเทียบเวอร์ชั่นเอกสารล่าสุด
• รองรับมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO, GDPR
• สแกนเอกสารกระดาษเข้าระบบได้โดยตรงไม่ยุ่งยาก
• รองรับไฟล์ข้อมูลเอกสารได้ทุกรูปแบบ

Digital Workflows (ทำงานแบบไร้ขีดจำกัด)

Workflow แบบดิจิทัล ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ในทุกกิจกรรม สามารถเพิ่มบุคคลภายนอกเข้ามาใน Workflow โดยลักษณะ Flow เป็นรูปแบบเส้นตรง (Waterfall) เน้น Quick on-board รวดเร็ว ใช้งานง่าย สามารถสร้างแสตมป์ดิจิทัลลงบนเอกสารได้ พร้อมฟังก์ชัน ปากกาไฮไลท์ เขียนโน้ต หรือแปะโพสต์อิทผ่านหน้าจอทัชสกรีน

จัดการเอกสารง่ายๆ
ด้วยซอฟต์แวร์

โซลูชันเพื่อการควบคุมและจัดการเอกสารภายในองค์กร ทั้งเอกสารดิจิทัล การเดินทางของเอกสาร สถานที่จัดเก็บและการเรียกดูเอกสารเพื่อใช้งาน ในรูปแบบ web-base ผ่านเบราเซอร์ และรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แบบไร้ข้อจํากัด มีฟังก์ชั่นที่ง่ายต่อการใช้งานมากมาย ทำให้การจัดเก็บและสืบค้นเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบ SAP, ERP, CRM และอื่น ๆ อีกมากมาย