K2200nd

SAMSUNG K2200ND

ความเร็วการพิมพ์ขาวดำ 20 แผ่น/นาที (A4)
ความละเอียดสูงสุด 600 x 600 dpi

Description

รายละเอียด

SAMSUNG K2200ND

 

การพิมพ์

ความเร็วการพิมพ์ขาวดำ 20 แผ่น/นาที

ความละเอียดสูงสุด 600 x 600 dpi

สแกนคมชัดด้วยความเร็ว 30 ipm / 300 dpi

อัตราย่อขยาย 25 – 400%

ถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 แผ่น

 

ความจุกระดาษ

ความจุกระดาษ 350 แผ่น

 

 

สนใจสอบถามได้ที่
Call Center: 02-517-5555
https://dittothailand.com/contact-us/