บริการของเราจะช่วยให้คุณ

บริหารเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิผลด้วยการทำงานที่ราบรื่น คล่องตัว และรวดเร็ว

บริการของเราจะช่วยให้คุณ

บริหารเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลด้วยการทำงานที่ราบรื่น
คล่องตัว และรวดเร็ว

บริการของเราจะช่วยให้คุณ

บริหารเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลด้วยการทำงานที่ราบรื่น
คล่องตัว และรวดเร็ว

GREEN & CLIMATE
TECHNOLOGY

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดหาแหล่งพลังงานทางเลือก

icon@2x

DOCUMENT & DATA
MANAGEMENT SOLUTIONS

ซอฟต์แวร์ควบคุมงานเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร ดูแลทั้งการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ไปจนถึง Workflow การทำงาน

icon_2

BPO SERVICE

วิเคราะห์และให้คำแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมกับการทำงานของคุณ พร้อมด้วยบริการแปลงเอกสารเข้าระบบดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย

PRINTER

เครื่องพิมพ์หลายขนาดต่างฟังก์ชัน สีและขาวดำ ทั้งพริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (Plotter/LFP) หรือเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับโปรดักชั่น

icon_5

DRIVE-THRU SYSTEM

จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมบริการติดตั้งระบบ Drive-Thru ครบชุด ด้วยอุปกรณ์จาก HME ผู้นำด้านระบบไดร์ฟทรูระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา

icon_4

POS SERVICE

ตรวจสอบยอดขายและสินค้าในสต็อกได้แบบ Real-time สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ได้เป็นอย่างดี

icon_6

TECHNICAL SERVICE

บริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารทุกชนิด โดยทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

icon@2x

DOCUMENT & DATA
MANGEMENT SOLUTIONS

ซอฟต์แวร์ควบคุมงานเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร ดูแลทั้งการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ไปจนถึง Workflow การทำงาน

icon_2

BPO SERVICE

วิเคราะห์และให้คำแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมกับการทำงานของคุณ พร้อมด้วยบริการแปลงเอกสารเข้าระบบดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย

icon_3

PRINTER

เครื่องพิมพ์หลายขนาดต่างฟังก์ชัน สีและขาวดำ ทั้งพริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (Plotter/LFP) หรือเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับโปรดักชั่น

icon_5

DRIVE-THRU SYSTEM

จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมบริการติดตั้งระบบ Drive-Thru ครบชุด ด้วยอุปกรณ์จาก HME ผู้นำด้านระบบไดร์ฟทรูระดับโลกจากสหรัญอเมริกา

icon_4

POS SERVICE

ตรวจสอบยอดขายและสินค้าในสต็อกได้แบบ Real-time สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

icon_6

TECHNICAL SERVICE

ริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารทุกชนิด โดยทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับนักลงทุน

Ditto เป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ Digital Transformation ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย คล่องตัว และรวดเร็ว

นักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับนักลงทุน

Ditto เป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ Digital Transformation ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย คล่องตัว และรวดเร็ว

นักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับนักลงทุน

Ditto เป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ Digital Transformation ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย คล่องตัว และรวดเร็ว

พันธมิตรของเรา

Canon

Kyocera
OKI
Fujitsu
HP
SAMSUNG
Canon
Kyocera
OKI
Fujitsu
HP
SAMSUNG
Canon
Kyocera
OKI
Fujitsu
HP
SAMSUNG

ข่าวสารและโปรโมชั่น

Digital Workflow อ่านต่อ

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วย Digital Workflow ทำอย่างไรบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่

July 16, 2024

  ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในแนวทางที่องค์กรหลายแห่งให้ความสำคัญคือการนำระบบบริหารงานอย่าง “Digital Workflow” เข้ามาปรับใช้ในองค์กร     Digital Workflow คืออะไร   Digital Workflow หรือ กระบวนการทำงานทางธุรกิจ คือ ระบบที่ช่วยบริหารจัดการกระบวนการทำงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันของระบบจัดการเอกสาร Document & Data Management Solutions หรือที่เรียกกันว่าระบบ DMS โดยกำหนดขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้ที่รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน ระบบนี้ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดโอกาสเกิดความผิดพลาด     แนวทางการทำธุรกิจด้วย Digital Workflow   โดยการนำ Digital Workflow มาปรับใช้กับองค์กร มีแนวทางสำคัญอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 1. กำหนดเป้าหมายธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นสิ่งแรกที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เพราะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่ระบบ Digital Workflow องค์กรจะต้องมีเป้าหมายในการทำธุรกิจว่าทำเพื่ออะไร มีแผนการอย่างไร ต้องใช้กระบวนการอะไร ภายใต้กรอบระยะเวลาเท่าไร... read more

CSR คือ อ่านต่อ

CSR คืออะไร ทำไมจึงเป็นกิจกรรมที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม

July 16, 2024

  เคยสังเกตกันไหมว่า ธุรกิจในยุคปัจจุบันมักเริ่มมีส่วนในการผลักดันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ก้าวไกลมากขึ้น แต่กลับส่งผลกระทบด้านลบให้โลกของเรามากขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางดิน ต่างส่งผลโดยตรงกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลก ทำให้องค์กรชั้นนำเริ่มหันมาคำนึงถึง “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” หรือที่เรียกกันว่า “CSR”   ซึ่งการทำกิจกรรม CSR คือหนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่องค์กรสามารถทำได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโลกให้น่าอยู่มากขึ้น แก้ปัญหาโลกร้อน และลดการปล่อยมลพิษต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ การทำ CSR ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อสังคม และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจได้อีกด้วย     ทำความรู้จัก CSR คืออะไร   กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกกันว่า CSR คือ แนวคิดในการดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรไม่ได้มุ่งหวังแต่ในเรื่องของผลกำไรเท่านั้น แต่ยังมีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และคืนกำไรเพื่อสร้างความสุขให้กับสังคมอีกด้วย สำหรับองค์กรที่อยากเริ่มนำแนวคิด CSR มาใช้ การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ความเป็นธรรม และการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ก็ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่องค์กรสามารถเริ่มต้นทำได้... read more

วัฒนธรรมองค์กร คือ อ่านต่อ

ทำความเข้าใจประเภทของขยะ และการคัดแยกอย่างถูกวิธี ลดการเกิดมลพิษ ลดปัญหาขยะล้นโลก

July 4, 2024

  เคยคิดกันเล่น ๆ ไหมว่า หลังจากที่เราทิ้งขะลงไปในถังแล้ว ขยะพวกนั้นจะไปไหนต่อ? และจะส่งผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม? หากขยะหลายประเภทผสมปะปนทับถมกันโดยไม่มีการแยกขยะ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าขยะมักจะมาคู่กับความสกปรก หากขยะเหล่านั้นทับถมกันเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ถูกแยกประเภทตั้งแต่แรก อาจกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย ที่ส่งผลต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศน์อย่างคาดไม่ถึง ในฐานะที่เราทุกคนเป็นผู้สร้างขยะเหล่านั้น เราควรช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยการ “การแยกขยะ” ให้ถูกประเภทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อปลูกฝึกจิตสำนึกในการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการเกิดมลพิษ ลดปัญหาขยะล้นโลก และรักษาโลกได้อย่างยั่งยืน     ขยะมีกี่ประเภท ก่อนจะทำการแยกขยะอย่างถูกวิธี เรามาทำความรู้จักขยะแต่ประเภทกันก่อน   1. ขยะอินทรีย์   ขยะอินทรีย์ หรือ ขยะย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษผัก เศษอาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ และเศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น โดยขยะเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้วยการทำปุ๋ยหมักได้ ยกเว้นซากพืช ผลไม้ และเนื้อสัวต์ ที่มาจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ จึงควรทำการแยกขยะประเภทนี้ให้ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย     2. ขยะทั่วไป   แล้วขยะทั่วไปมีอะไรบ้าง? ขยะทั่วไป หรือ ขยะมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นที่ไม่สามารถย่อยสลายได้แบบขยะอินทรีย์ ไม่มีความอันตราย แต่ก็ไม่คุ้มค่าที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์แบบขยะรีไซเคิล จึงต้องทำการแยกขยะประเภทนี้ออกมาจากขยะอื่น... read more