บริการของเราจะช่วยให้คุณ

บริหารเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิผลด้วยการทำงานที่ราบรื่น คล่องตัว และรวดเร็ว

บริการของเราจะช่วยให้คุณ

บริหารเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลด้วยการทำงานที่ราบรื่น
คล่องตัว และรวดเร็ว

บริการของเราจะช่วยให้คุณ

บริหารเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลด้วยการทำงานที่ราบรื่น
คล่องตัว และรวดเร็ว

icon@2x

DOCUMENT & DATA
MANAGEMENT SOLUTIONS

ซอฟต์แวร์ควบคุมงานเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร ดูแลทั้งการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ไปจนถึง Workflow การทำงาน

icon_2

BPO SERVICE

วิเคราะห์และให้คำแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมกับการทำงานของคุณ พร้อมด้วยบริการแปลงเอกสารเข้าระบบดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย

icon_3

PRINTER

เครื่องพิมพ์หลายขนาดต่างฟังก์ชัน สีและขาวดำ ทั้งพริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (Plotter/LFP) หรือเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับโปรดักชั่น

icon_5

DRIVE-THRU SYSTEM

จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมบริการติดตั้งระบบ Drive-Thru ครบชุด ด้วยอุปกรณ์จาก HME ผู้นำด้านระบบไดร์ฟทรูระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา

icon_4

POS SERVICE

ตรวจสอบยอดขายและสินค้าในสต็อกได้แบบ
Real-time สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
ได้เป็นอย่างดี

icon_6

TECHNICAL SERVICE

บริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารทุกชนิด โดยทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

icon@2x

DOCUMENT & DATA
MANGEMENT SOLUTIONS

ซอฟต์แวร์ควบคุมงานเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร ดูแลทั้งการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ไปจนถึง Workflow การทำงาน

icon_2

BPO SERVICE

วิเคราะห์และให้คำแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมกับการทำงานของคุณ พร้อมด้วยบริการแปลงเอกสารเข้าระบบดิจิทัลด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย

icon_3

PRINTER

เครื่องพิมพ์หลายขนาดต่างฟังก์ชัน สีและขาวดำ ทั้งพริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (Plotter/LFP) หรือเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับโปรดักชั่น

icon_5

DRIVE-THRU SYSTEM

จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมบริการติดตั้งระบบ Drive-Thru ครบชุด ด้วยอุปกรณ์จาก HME ผู้นำด้านระบบไดร์ฟทรูระดับโลกจากสหรัญอเมริกา

icon_4

POS SERVICE

ตรวจสอบยอดขายและสินค้าในสต็อกได้แบบ Real-time สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

icon_6

TECHNICAL SERVICE

ริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารทุกชนิด โดยทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับนักลงทุน

Ditto เป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ Digital Transformation ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย คล่องตัว และรวดเร็ว

นักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับนักลงทุน

Ditto เป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ Digital Transformation ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย คล่องตัว และรวดเร็ว

นักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับนักลงทุน

Ditto เป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ Digital Transformation ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย คล่องตัว และรวดเร็ว

พันธมิตรของเรา

Canon

Kyocera
OKI
Fujitsu
HP
SAMSUNG
Canon
Kyocera
OKI
Fujitsu
HP
SAMSUNG
Canon
Kyocera
OKI
Fujitsu
HP
SAMSUNG

ข่าวสารและโปรโมชั่น

Data Governance อ่านต่อ

Data Governance คืออะไร มีส่วนสำคัญอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลองค์กรปลอดภัย

April 9, 2024

  ในโลกธุรกิจปัจจุบัน ข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดขององค์กร การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้องค์สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และทำงานได้เป็นระบบจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนี่คือที่มาของ “Data Governance” หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล   เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Governance เพื่อนำมาปรับใช้ทั้งในการวางแผนธุรกิจและการบริหารงานภายในองค์กร อีกทั้งยังช่วยวางแผนการใช้ข้อมูลให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์     Data Governance คืออะไร สำคัญอย่างไร Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล คือ กระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบาย กระบวนการ และความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ Data Governance จึงเหมาะอย่างยิ่งกับองค์กรที่ต้องการเป็น Data Driven     Data Governance Framework คืออะไร Data Governance ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่ดี และเป็นแนวทางที่ช่วยกำหนดทิศทาง ควบคุม จัดการคุณภาพข้อมูลให้มีคุณภาพ ซึ่งขั้นตอนนี้จะทำให้ข้อมูลภายในองค์กรดีขึ้นได้ แต่ทั้งนี้การจัดทำ Data Governance นั้นไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวชัดเจน... read more

Data Ingestion คือ อ่านต่อ

Data Ingestion คือ? กุญแจสำคัญสู่การนำ Big Data ไปใช้งานจริง

April 9, 2024

  ขั้นตอนสำคัญสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data คงจะหนีไม่พ้น “Data Ingestion” หรือ “การนำเข้าข้อมูล” ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาจัดเก็บไว้ด้วยกัน หากองค์กรขาดการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่รู้วิธีในการทำ Data Ingestion ก็อาจทำให้ข้อมูลที่ได้มาไม่ตรงกับเป้าหมาย ขาดความแม่นยำ หรือได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง และนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ผิดพลาดนั่นเอง   บทความนี้จะพาคุณมาศึกษาไปพร้อมกันว่า กุญแจสำคัญสู่การนำ Data ไปใช้งานอย่าง Data Ingestion คืออะไร? มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร? พร้อมขั้นตอนที่นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริง     Data Ingestion คืออะไร การนำเข้าข้อมูล หรือ Data Ingestion คือ กระบวนการนำเข้าไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่จากหลายแหล่งมาไว้ในคลังจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เดียว เช่น Data Warehouse, Data Lake หรือ Database ซึ่งสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ได้ เนื่องจากข้อมูลอาจมีหลายรูปแบบและมาจากแหล่งที่มาหลายร้อยแหล่ง ข้อมูลจึงได้รับการทำความสะอาด (Data Cleansing) และแปลงให้เป็นรูปแบบเดียวกันโดยใช้กระบวนการ... read more

Data Lake คือ อ่านต่อ

Data Lake คืออะไร สำคัญต่อโลกธุรกิจที่ต้องพึ่งพิง Data มากขนาดไหน

April 9, 2024

  ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสำหรับยุคที่ข้อมูลเป็นทรัพย์สินมีค่า หากองค์กรของคุณมีคลังเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ และจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาล หรือ Big Data ได้แบบเรียลไทม์ จะช่วยพัฒนาธุกิจได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านการวางแผนการตลาด รวมไปถึงการบริหารองค์กรให้เป็นระบบ   บทความนี้เราจะพามาทำความรู้จักกันว่าทะเลสาปข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางข้อมูลขององค์กรอย่าง Data lake คืออะไร? เกิดขึ้นได้อย่างไร? มีความสำคัญต่อธุรกิจที่ต้องพึ่งพิง Data มากขนาดไหน? มาศึกษาไปพร้อมกันเลย     Data Lake คืออะไร     Data Lake คือ คลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลดิบ (Raw Data) จากแหล่งต่างๆ ไว้ในรูปแบบที่ยังไม่ได้ผ่านการวางโครงสร้างหรือแปลงข้อมูล ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลโครงสร้าง (Structured Data) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) หรือข้อมูลไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) สามารถประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้แบบเรียลไทม์และ Machine Learning เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยข้อมูลเหล่านี้อาจมาจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลจากระบบ ERP, CRM,... read more