fbpx

OKI ES8473

Share Product:

รายละเอียด

OKI ES8473

OKI ES8473

ความเร็วการพิมพ์ขาวดำ/สี           35/35 PPM

ความละเอียดสูงสุด 600 x 600 dpi

สแกนคมชัดด้วยความเร็ว 50 ipm

อัตราย่อขยาย 25 – 400%

ถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 แผ่น

ฟังก์ชั่นแฟกซ์ มี

ความจุกระดาษ ถาดมาตรฐาน 2 ถาด รวม 835 แผ่น

ความจุกระดาษ ถาดกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น

จอสี LCD 7″ ทัชสกรีน

https://www.dittothailand.com