fbpx

PANTUM LASER PRINTER P5000DN
ความเร็วการพิมพ์ขาวดำ 42 แผ่น/นาที (A4)
ความละเอียดสูงสุด 1,200 x 1,200 dpi

Share Product:

รายละเอียด

PANTUM LASER PRINTER P5000DN
Print / Duplex / Network
PANTUM LASER PRINTER P5000DN
ความเร็วการพิมพ์ขาวดำ 42 แผ่น/นาที (A4)
พิมพ์ 2 หน้า (Duplex Print)  อัตโนมัติ

ความละเอียดสูงสุด 1,200 x 1,200 dpi

ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก  6.5 วินาที

ความจุกระดาษ
ถาดมาตรฐาน        250 แผ่น
ถาดอเนกประสงค์ 100 แผ่น

ขนาด / น้ำหนักตัวเครื่อง  382 x 399 x 263 มม. /  15 กก.
รองรับงานพิมพ์ต่อเดือนได้ถึง 120,000 แผ่น  Ditto