fbpx

Scanning Service from

Ditto

เพื่อการทำงานที่สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถค้นหาเอกสารได้จากทุกมุมโลก เพื่อความปลอดภัยของเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการทำงานที่ยืดหยุ่น เหมาะกับยุคดิจิทัลเราช่วยจัดการงานเอกสารของคุณ ให้เป็นเรื่องง่ายต่อการค้นหาได้จากทุกมุมโลก สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและยังให้ความปลอดภัยต่อเอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ของธุรกิจคุณ ด้วยบริการสแกนเอกสารจากดิทโต้

Developed continuously

……..Ditto continuously enhances and digitizes our document service to serve customers in this business transformation world. We understand the need of simplified paperwork format, easily stored, easily accessed, minimize storage cost, and maximize efficiency.
……..Integrated Scanning Service from Ditto offers services on every step taken ranging from delivering, scanning, to storing digital files into the system. The delivery process is taken seriously with GPS controlled vehicles, CCTV system within working area, entrance security and communication devices prohibition measures.

Trusted by leading institutions.

……..Ditto is trusted by leading financial institutions, insurance companies, and renowned organizations to take care of the whole scanning process for them.
……..Ditto is capable of bulk scanning starting at 100,000 pages per job. With our systematic working process, well trained personnel, and high security working space, you can ensure that your documents and valued information is safe

Why ?

convert to electronic files

Utilize space and minimize storage cost

Retrieve documents conveniently via web browser

Increase working efficiency

Increase customers’ satisfaction with your faster service

Solve document loss issue

Why Ditto?

Eliminate the complications of sourcing and managing human resources

img-02-150x150

We work efficiently in a limited time frame

img-03-150x150

On site or offsite service

img-04-150x150

Delivery service

img-06-150x150

Indexing service and key in service

img-07-150x150

Adjustable working process to best suit your needs

What kind of document can we scan?

ดิทโต้รองรับเอกสารหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามสายอาชีพ สามารถสแกนเอกสารได้ทุกขนาด ทุกชนิด เพื่อรองรับเอกสารของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสแกนแบบไฮสปีด ที่สามารถจัดการกับเอกสารกองโตได้อย่างรวดเร็ว หรือเครื่องสแกนขนาดใหญ่ รองรับงานกราฟิก แผนที่ แบบวิศวกรรม แบบแปลนก่อสร้าง รวมไปถึงเครื่องสแกนสำหรับเอกสารที่เปราะบาง และยังมีอุปกรณ์การสแกนอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงเครื่องสแกนแบบพกพา สแกนได้ทุกที่ ทุกเวลาตัวอย่างเอกสารที่นิยมสแกนเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น

» Antique documents
» Exam papers
» Job applications
» Transcripts
» Questionnaires
» Old books/Newspapers
» Journals/Magazines

» Invoices
» Purchase orders
» Accounting documents
» Receipts
» Tax invoices
» Tax forms

» Insurance claim documents
» Medical records
» Contracts/Agreements/MOU
» Records
» Certificates
» Licenses

» Home registrations
» Certificate of title
» Questionnaires
» Blue print
» Satellite photos
» Maps

อุปกรณ์สแกน

ดิทโต้คัดเลือกเครื่องสแกนที่ทันสมัย เหมาะสมกับงาน

เหมาะสำหรับเอกสารคละขนาด สามารถจัดการกับเอกสารกองมหึมา ได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับสแกนเอกสารงาน Drawing ขนาดใหญ่ งานกราฟิก แผนที่ แบบวิศวกรรม แบบแปลนก่อสร้าง

เหมาะสำหรับเอกสารแบบหน้าเดียว และแบบสองหน้า สแกนเอกสารจำนวนมาก มีระบบป้องกันกระดาษติด รองรับสแกนเอกสารได้สูงสุดถึงขนาด A3

เหมาะสำหรับเอกสารประเภทวางแนวราบ เช่นหนังสือ เอกสารที่บอบบาง

เหมาะสำหรับวางเอกสารแนวระนาบ สำหรับสแกนหนังสือ รายงานเอกสาร และวัตถุเปราะบาง

เหมาะสำหรับสแกนเอกสารประเภท หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์

เหมาะสำหรับสแกนเอกสารและส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย มีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย scan to email, scan to fax, scan to folder, scan to print

เหมาะสำหรับสแกนเอกสารแบบพกพา ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการมีแบตเตอรี่อยู่ในตัว สแกนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ ความเร็วสูง รองรับสแกนเอกสารได้สูงสุดถึงขนาด A3

Software

ดิทโต้มีซอฟต์แวร์รองรับการจัดการไฟล์สแกน เพื่อให้การใช้งานดิจิทัลไฟล์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้มีความสามารถมากมายครบคลุมการจัดการเอกสารได้อย่างสมบูรณ์

» Storing document by categories
» Automatically create indexes and file names
» Searching system from index, content on document, or full text search
» Manage users’ access
» Data encryption for safety
» Usage reports
» Fast search and easy access to the system from anywhere via web browser
» Support file: .jpg/.pdf/.mpeg/.tiff/.xls/.ppt/.doc/.html/.zip/.eps/.gif/.php/.mp3/.mov