Digitization แบบไหนก็รอด ถ้าพนักงานมี 3 Soft Skill นี้!

  • May 25, 2022

News Description

Digitization แบบไหนก็รอด ถ้าพนักงานมี 3 Soft Skill นี้

 

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมาถึง ก็เป็นเรื่องปกติที่หลายองค์กรต้องเร่งปรับตัวเพื่อพาตัวเองก้าวให้ทันตามบริบทโลก ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเกิดความต่อเนื่องและไม่มีปัญหาตามมา การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรล่วงหน้าก่อนทำ Digitization ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้นวันนี้ Ditto จึงอยากจะมาแนะนำ Soft Skill สำคัญเมื่อองค์กรเริ่มทำ Digital Transformation หากทุกคนพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยครับ

 

1. เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

การที่องค์กรเริ่มทำ Digital Transformation ความเคยชินและรูปแบบการทำงานบางอย่างอาจต้องถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นสำหรับตัวบุคลากรทุกคนแล้ว ควรเตรียมพร้อมเปิดใจรับทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงอยู่เสมอ ต้องไม่ปิดกั้นตัวเองจากเทคโนโลยี หรือขั้นตอนการทำงานใหม่ ๆ เพราะใครหลายคนอาจมีความคิดว่าตัวเองคงไม่เก่งพอที่จะใช้งานนวัตกรรมเหล่านี้ ส่งผลให้ไม่กล้าที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้นหากเราปรับทัศนคติตรงนี้เสียตั้งแต่ต้น ลองเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึง บางทีเทคโนโลยีหรือรูปแบบการทำงานเหล่านี้อาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็เป็นได้

 

โดยหลายองค์กรที่เริ่มต้นใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทำงานมักจะประสบปัญหาตรงจุดนี้ บุคลากรบางส่วนมักตามเทคโนโลยีไม่ทัน ทำให้กระบวนการทำงานเกิดความล่าช้า เกิดปัญหาติดขัดตามมามากมาย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานต้องลดลงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจสะสมจนเกิดเป็นความเสียหายในระยะยาวได้ ฉะนั้นทุกองค์กรควรให้การอบรมล่วงหน้ากับพนักงานก่อนทำ Digital Tranformation เสมอ ต้องปูพื้นฐานให้บุคลากรเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง และแนวทางใหม่ ๆ เหล่านี้จะสร้างประโยชน์อย่างไรให้กับตัวองค์กรในอนาคต

 

เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

 

2. เรียนรู้อย่างตั้งใจ ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

หากเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ มาถึง ความตั้งใจที่จะเรียนรู้ คือทัศนคติสำคัญที่บุคลากรทุกคนจำเป็นต้องมี เพราะมันคือก้าวแรกของการปรับตัวเพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างการทำงานที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กระบวนการทำงานเกิดความมั่นคงไวขึ้น จนเราสามารถทำงานต่อไปได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคตามมา

 

แต่ความตั้งใจก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่บุคลากรจำเป็นต้องมี ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะถ้าเราต้องการนำความเปลี่ยนแปลงนี้มาสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร การประยุกต์ใช้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถนำมาต่อยอดได้ โดยอาจเริ่มจากการศึกษารูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปในทุกมิติ แล้วนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้ จากนั้นเมื่อถึงเวลาใช้งาน ก็นำเอาข้อดีที่มีมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถ้าเราพลิกแพลงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ใช้ได้อย่างถูกจุด ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นได้อีกหลายเท่าตัว หรือช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้มากกว่าที่คิด

 

เรียนรู้อย่างตั้งใจ ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

3. ฝึกให้ชำนาญ จนกลายเป็น Specialist

นอกจากบุคลากรจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือขั้นตอนการทำงานรูปแบบใหม่ให้ได้แล้ว การใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความชำนาญจนสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญที่ตัวบุคลากรจะต้องทำให้ได้ เพราะเป้าหมายหลักของการทำ Digitization คือการยกระดับองค์กรให้ก้าวทันตามยุคสมัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

 

แต่หากปรับใช้แล้วผลลัพธ์ที่ได้ไม่ต่างจากเก่า นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวบุคลากรไม่มีความสามารถหรือผิดพลาดประการใด การนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานภายใน มีความแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร บางที่สามารถปรับตัวได้เร็ว บางที่ปรับตัวได้ช้า ทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในมากมายที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือหรือตัวบุคคล ดังนั้นการได้ใช้เวลาไปกับเครื่องมือหรือรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้พนักงานคุ้นชินจนเกิดความชำนาญมากขึ้น และเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อบุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญในเครื่องมือที่ใช้ ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจก็จะปรากฏให้เห็นในที่สุด

 

สิ่งสำคัญที่ตัวองค์กรและบุคลากรจำเป็นต้องเข้าใจร่วมกัน คือการไม่รีบเร่งหรือกดดันมากจนเกินไป หากองค์กรให้เวลาที่เหมาะสมแก่บุคลากรได้เรียนรู้ ได้ใช้เวลามองหาข้อดีข้อเสียหรือแนวทางการใช้งานที่ลงตัวที่สุด พวกเขาก็สามารถเป็น Specialist ในเครื่องมือเหล่านี้ได้ ซึ่งส่งผลให้บุคลากรสามารถเข้าใจหลักการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และสามารถต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้

 

ฝึกให้ชำนาญ จนกลายเป็น Specialist

แต่ถ้าหากองค์กรเกิดความกังวลว่าเครื่องมือหรือระบบการทำงานที่นำมาปรับใช้ จะสร้างภาระให้กับบุคลากรมากกว่าที่ควรจะเป็น การวางรากฐานองค์กรให้มั่นคงก่อนทำ Digitization จึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ ด้วยเหตุนี้ Ditto จึงตั้งใจมุ่งเน้นพัฒนาระบบต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้ทุกองค์กรมีโครงสร้างการทำงานที่ทันสมัย จนพร้อมรองรับต่อทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

blog.ourgreenfish.com