พลิกโฉมธุรกิจเข้าสู่ Digital Transformation เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำแบบ Netflix

  • August 4, 2021

News Description

Digital Transformation

พลิกโฉมธุรกิจเข้าสู่ Digital Transformation เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำแบบ Netflix

 

Digitalization

 

 

Digital Transformation คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กรตั้งแต่เริ่มต้นวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรม ไปจนถึงขั้นตอนการทำงานของทุกฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีศักยภาพพร้อมต่อสู้ในยุคที่ดิจิทัลมีผลกับทุกคน ซึ่งคำว่า Digital Transformation ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร รวมไปถึงความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหรือที่เรียกว่า

 

เห็นได้จากตัวอย่างองค์กรที่นำ Digital Transformation มาใช้ได้อย่างตอบโจทย์ที่สุด ก็คือ Netflix ที่มีการวาง Digital Transformation Canvas ไว้เป็นอย่างดีและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแพร่หลาย โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ Netflix ประสบความสำเร็จ คือ การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร อีกทั้งยังมีเรื่องของวัฒนธรรม แนวคิดที่กำหนดวิธีการทำงานแบบดิจิทัล ที่ทำให้ Netflix ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้

 

Netflix อาจเป็น Business Model ที่ทำให้องค์กรต่าง ๆ เริ่มหันมาสนใจและมีแนวคิดเปลี่ยนรูปแบบองค์กรกันมากขึ้น ซึ่งถ้าหากคุณเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่อยากก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล วันนี้ Ditto มีแนวคิดเป็นภาพรวมใหญ่มาฝากทุกคน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

Digital Transformation คือ

 

 

1. กำหนดวัตถุประสงค์การทำ Digital Transformation ให้ชัดเจน

 

อย่างที่เกริ่นไปข้างต้นว่าการพาองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation นั้นประกอบไปด้วยหลายปัจจัย ดังนั้นทุกองค์กรจำเป็นต้องกำหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการเพิ่มคุณค่าหรือลดต้นทุนในส่วนไหน หรืออาจจะมีการวาง Digital Transformation Canvas เหมือนที่ Netflix ทำก็ได้ โดยอีกกุญแจสำคัญที่จะพาองค์กรเข้าสู่ดิจิทัล คือ การเข้าถึงลูกค้าเพื่อให้เกิด Brand loyalty การลดต้นทุนหรือการตัดกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็นออก การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเข้าสู่ระบบดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนำไปสร้างเป็นกลยุทธ์ เป็นต้น

 

2. การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย

 

ส่วนสำคัญที่พาองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation ได้ คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายในองค์กร เช่น ระบบงาน หรือ ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงกระบวนการทำงานที่นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยทำให้การทำงานนั้นรวดเร็ว เปลี่ยนข้อมูลกายภาพเป็นดิจิทัลหรือเรียกว่า Digitization เพิ่มคุณค่างาน ลดต้นทุนทรัพยากร และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นสำคัญ

 

3. ตั้ง Position องค์กรให้ไกลระดับโลก

 

องค์กรแห่งโลกดิจิทัลไม่เพียงมองเห็นแค่ปัจจุบันเท่านั้น แต่เป็นการมองเห็นถึงการพัฒนา การจัดการ การปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวทันโลกาภิวัตน์อยู่เสมอ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเป็น Digital Transformation จึงเหมือนกับการวิ่งอยู่บนถนนที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ที่ไม่ใช่เพียงแค่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วจบไป แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาองค์กรให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของทุกฝ่ายอยู่เสมอ

 

ถึงอย่างไรก็ตาม การพลิกโฉมธุรกิจเข้าสู่ Digital Transformation เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำแบบ Netflix นั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกองค์กรเท่าไหร่นัก แต่ก็สามารถนำ Netflix เป็น Business Model เพื่อเจริญรอยตามสู่ Digital Transformation ได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

Business Model

 

โดย Ditto พร้อมเป็นผู้สนับสนุนให้ทุกธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลกายภาพเป็นดิจิทัลหรือที่เรียกว่า Digitization เป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่องค์กร Digital Transformation ซึ่งการ Digitization นั้น คือการเข้ามาช่วยองค์กรในเรื่องของการบริหารงานเอกสารแบบครบวงจรด้วยระบบ DMS เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณมีการทำงานแบบเรียบง่าย คล่องตัว และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยโครงสร้างการดำเนินงานด้านเอกสารที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การนำไฟล์เอกสารไปใช้ การอนุมัติเอกสารทางออนไลน์ ไปจนถึงกระบวนการจัดเก็บอย่างเป็นระบบที่ง่ายต่อการสืบค้นและตรวจสอบ

 

นอกจากนั้นยังตอบโจทย์เรื่องการบริหารข้อมูลเพื่อช่วยให้ข้อมูลนั้นเป็นระเบียบและสามารถนำมาต่อยอดทางธุรกิจได้ในอนาคต โดยข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลเฉพาะขององค์กรที่ประเมินค่าไม่ได้แต่อาจสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล แต่จุดเด่นสำคัญคือช่วยให้องค์กรของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างชัดเจน พร้อมเสริมสร้างความยั่งยืนในรูปแบบ Digitalization เพื่อเข้าสู่องค์กรแบบ Digital Transformation ไปด้วยกันกับ Ditto

 


 

หากคุณสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ระบบ DMS Ditto (Thailand) ให้บริการ

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📞 02-517-5555

https://dittothailand.com/contact-us/

Line ID: @dittothailand

Line edoc