รู้จัก Disruptive Technology เทคโนโลยีสร้างความพลิกผันต่อธุรกิจในอนาคต

  • January 22, 2024

News Description

รู้จัก Disruptive Technology เทคโนโลยีสร้างความพลิกผันต่อธุรกิจในอนาคต

 

ความก้าวหน้าของโลกเดินทางควบคู่กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี คุณจะเห็นได้เลยว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ กำลังทำให้โลกของธุรกิจถูก Disrupt ตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายจากยุคที่คุณเลือกดูหนังหรือฟังเพลงจากแผ่น CD หรือ DVD เข้าสู่การฟังเพลงหรือดูหนังผ่านแพลตฟอร์ม Streaming ขนาดใหญ่ เช่น YouTube, Spotify, Apple Music และ Netflix เป็นต้น

 

ส่วนในอนาคต Disruptive technology ก็ยังคงเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นและจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนนับล้านมากกว่าเดิมอีกด้วย

 

วันนี้เราจึงจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสร้างความพลิกผันต่อธุรกิจในอนาคต หรือที่เรียกว่า Disruptive technology ว่าคืออะไร? และแนะนำ 5 Disruptive technology ที่กำลังนิยมในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำความรู้จัก Disruptive technology กันเลย!

 

Disruptive Technology คือ

 

Disruptive Technology คือ

 

Disruptive Technology คือ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งจะมีผลต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมหรือเทคโนโลยีเดิม ๆ โดยที่อาจจะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิมทำให้เทคโนโลยีเหล่านั้นหายไปอย่างถาวร

 

ทำให้ Disruptive Technology จะแตกต่างจากเทคโนโลยีทั่วไป โดยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทั่วไปจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแบบเดิม ๆ เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพิ่มคุณภาพของสินค้า แต่ Disruptive Technology คือ เทคโนโลยีที่จะเข้ามาอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตและการทำงานให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเอง

 

ตัวอย่างเช่น อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Mobile Internet), เทคโนโลยีชีวภาพ (genomics) และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable) เป็นต้น

Disruptive Technology ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร ?

 

Disruptive Technology ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร ?

 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Disruptive Technology คือ เทคโนโลยีที่จะสามารถสร้างความพลิกผันต่อธุรกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งผลกระทบจาก Disruptive Technology มักจะแฝงอยู่ในทุกกระบวนการของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต ขนส่ง หรือการใช้งานจากผู้บริโภคที่มักจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

 

Disruptive Technology คือ เทคโนโลยีที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะหากมองในระยะยาวขององค์กร อาจเกิดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีใหม่ ด้านนวัตกรรมใหม่ รวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

 

ดังนั้น หากองค์กรเกิดการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจของตัวเองล้ม จึงต้องมีการศึกษาและหาวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของตัวเองให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้มากที่สุด

แนะนำ 5 Disruptive Technology ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

 

แนะนำ 5 Disruptive Technology ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

 

เมื่อพูดถึง Disruptive Technology หรือเทคโนโลยีสำคัญที่จะมาสร้างความพลิกผันต่อภาคธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ ควรมองหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด วันนี้เราจะมาแนะนำ 5 Disruptive Technology ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคืออะไรบ้าง? เรามาดูกันเลย

 

1. Artificial Intelligence (AI)

 

Disruptive Technology ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากตอนนี้คงไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นคือ Artificial Intelligence (AI) หรือที่เรียกกันว่า ปัญญาประดิษฐ์ จะเห็นว่าหลายองค์กรเริ่มนำเจ้าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตต่าง ๆ เพราะมีระบบที่แม่นยำและสามารถทำงานได้ตลอดเวลา

 

2. Hybrid Workplace

 

หลังการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 จะเห็นว่าหลายองค์กรทั่วโลกมีการปรับโครงสร้างระบบบริหารงานเอกสารและข้อมูลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการติดต่อคุยงานทางออนไลน์ โดยจะให้พนักงานคุยงานผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก รวมถึงการประชุม การอนุมัติเอกสารต่าง ๆ โดยเปลี่ยนจากยุคการใช้งานเอกสารกระดาษให้เป็น e-Document หลายองค์กรจึงมีการจัดเก็บเอกสารองค์กรในรูปแบบ Digital เพิ่มขึ้น เพื่อให้พนักงานลดปัญหาการใช้งานยุ่งยากซับซ้อนของงานเอกสาร เพิ่มความแม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงาน และลดต้นทุนด้านเอกสารได้มากยิ่งขึ้น

 

โดยที่ Ditto มีระบบบริหารงานเอกสารและข้อมูลที่เรียกว่า ระบบจัดการเอกสาร DMS (Document Management System) ที่น่าเชื่อถือ และ Ditto พร้อมช่วยให้องค์กรของคุณที่กำลังมองหาตัวช่วยที่จะเข้ามาจัดการและเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเอกสารต่าง ๆ เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด รวมถึงการออกแบบระบบการเดินเอกสารดิจิตัลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทาง ทำให้ลดเวลาและความยุ่งยากในการรับส่งเอกสาร การรอผู้บริหารลงนามอนุมัติ ไปจนถึงการจัดเก็บและค้นหาได้แบบครบวงจร

 

นอกจาก Ditto จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแล้ว ยังมาพร้อมบริการหลังการขายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารให้แก่ลูกค้าอีกด้วย สามารถติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำเพิ่มเติม

 

3. Renewable Energy

ปัจจุบันหัวข้อเรื่องพลังงานกำลังเป็นกระแสและเกิดนโยบายต่าง ๆ มากมายเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย Disruptive Technology ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ นั่นก็คือ Renewable Energy หรือพลังงานหมุนเวียน ซึ่งก็คือ พลังงานที่มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติ พลังงานที่ใช้ไม่หมดและเกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ปัจจุบันจึงกลายเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

 

4. Cloud by Default

หลายองค์กรเริ่มหันมาใช้งานระบบ Cloud กันมากขึ้น เพราะมี Infrastructure ที่สามารถบริหารจัดการได้ง่าย สามารถปรับระบบให้รองรับกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่าง ๆ ที่ให้บริการสแกนและจัดการเอกสารแบบดิจิทัล บนระบบ Cloud เพื่อให้ได้มาประสิทธิภาพให้การทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานได้ยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

 

ซึ่งที่ Ditto เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการบริหารระบบธุรกิจ BPO SERVICE (Business Process Outsourcing Service) ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาพร้อมวิเคราะห์แนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ เพื่อให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพที่ดีและเหมาะสมที่สุด

 

หากคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานขององค์กรของคุณและกำลังมองหาบริษัทที่มีศักยภาพในการจัดการเอกสารต่าง ๆ จำนวนมากที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ โดยให้บริการครบจบในที่เดียว สามารถติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ Ditto Thailand

 

5. Cyber Security Focus

Disruptive Technology ที่สำคัญที่หลายองค์กรต้องหันมาให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะสายเกินไป คือ การลงทุนกับระบบ Cyber Security ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันสร้างความปลอดภัยทาง Cyber ขององค์กร

 

Disruptive Technology คือ

 

สุดท้ายนี้ Disruptive Technology คือ เทคโนโลยีที่สามารถสร้างผลกระทบและความพลิกผันต่อภาคธุรกิจในอนาคตได้มากหรือน้อย มักจะขึ้นอยู่กับการปรับตัวขององค์กรและสังคมที่จะสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งถ้าหากองค์กรไหนมีทัศนคติที่ดีและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง องค์กรเหล่านั้นก็จะสามารถต่อยอดให้ธุรกิจ ดำเนินต่อไปได้ในทุกยุคทุกสมัยนั่นเอง

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand