fbpx

adsd

……….บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 ในนาม บริษัท สยาม รอยัล อินดัสตรี้ จำกัด เพื่อให้บริการด้านเครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทย์งานพิมพ์ของลูกค้า ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากก่อนหน้านี้เครื่องถ่ายเอกสารถือเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่มีราคาแพง และยังต้องมีการดูแล เติมหมึก รวมถึงซ่อมแซมตลอดเวลา ทำให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา ดิทโต้จึงเข้ามาเติมเต็มตลาดด้วยบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมบริการดูรักษาเครื่อง และเติมหมึกให้กับลูกค้าด้วย ทำให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสารได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
……….ต่อมาดิทโต้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องการความคล่องตัว สะดวกสบาย จึงเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าไม่เพียงแค่ในด้านงานพิมพ์เอกสาร แต่ยังรวมไปถึงซอฟต์แวร์การจัดการเอกสาร และบริการบริหารระบบธุรกิจ (BPO) ซึ่งเน้นไปที่บริการสแกนเอกสารแบบครบวงจรตั้งแต่การขนส่งเอกสาร การสแกน และจัดเก็บเอกสาร ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นการให้บริการแบบ “Management Service”
……….แบรนด์ดิทโต้ สื่อถึงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม พันธมิตรร่วมธุรกิจ และลูกค้าทั่วไป เป้าหมายเพื่อช่วยให้การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าเป็นไปอย่างเรียบง่าย คล่องตัว และรวดเร็ว