fbpx

NEWS

Bai Po Business Awards by Sasin

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความแตกต่าง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย จึงร่วมกันจัดตั้งโครงการ “Bai Po Business Awards by Sasin” รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการไทย บริษัท สยาม รอยัล อินดัสตรี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร Recondition ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ได้รับมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 6 จากคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ใน 2 มิติ คือ มิติการสร้างมูลค่า (Value Creation) และ มิติการปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)

คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมเดินทางไปสัมมนาประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนสำนักงานใหญ่และโรงงานชลบุรีร่วมเดินทางไปสัมมนาประจำปี 2555  ณ พาราไดส์  รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี

คุณฐกร รัตนกมลพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปถวายเครื่องถ่ายเอกสาร

คุณฐกร รัตนกมลพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปถวายเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น IR 330 ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

สายธารน้ำใจ ชาวดิทโต้ หลั่งไหลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เนื่องจากขณะนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดิทโต้ กรุ๊ป จึงจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 240 ถุง โดยบริจาคที่ศูนย์อพยพ”พระจอมเกล้าลาดกระบังปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม” ซึ่งเป็นศูนย์รับบริจาคและให้ความช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งสถานที่พักพิงชั่วคราวจากภัยน้ำท่วมกับประชาชนในเขตลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 195 ถุง และอีกจำนวน 45 ถุงบริจาคที่บริเวณหมู่บ้านใน อำเภอบางบัวทอง ซึ่งอยู่บริเวณข้างเคียงสำนักงานสาขาบริการของดิทโต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้