GDX อ่านต่อ

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ หรือ GDX คืออะไร

May 29, 2023

  เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ กฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อต้องการส่งเสริมให้รูปแบบการทำงานและการให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล โดยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งทำให้หน่วยงานราชการเองเริ่มออกแบบระบบต่าง ๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยังเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานรัฐผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้สะดวกขึ้นอีกด้วย   หนึ่งในระบบที่หน่วยงานรัฐเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่าง GDX ที่เป็นเว็บไซต์สำหรับเข้าไปดูข้อมูลของหน่วยงานราชการ โดย GDX คืออะไร วิธีการทำงานเบื้องต้นต้องทำอย่างไร วันนี้ Ditto เตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว   ทำความรู้จัก GDX คืออะไร GDX หรือชื่อเต็มว่า Government Data Exchange คือ ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง เกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ และเป็นช่องทางในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 15   ทั้งนี้ Government Data Exchange มีหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล 194 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564 ที่มีการเชื่อมโยงผ่านระบบ ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางกว่า 35.3 ล้านครั้ง... read more

แอปทางรัฐ อ่านต่อ

แอปทางรัฐคืออะไร? แอปที่รวบรวมบริการจากทางภาครัฐให้คุณ

May 29, 2023

  เนื่องจากทุกวันนี้ทางหน่วยงานรัฐบาลได้ปรับรูปแบบการทำงาน ให้มีความทันสมัย รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถใช้บริการของหน่วยงานรัฐได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังมีประกาศใช้กฎหมายอย่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อต้องการส่งเสริมให้รูปแบบการทำงานและการให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล   จึงทำให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐ ทำการเปิดตัวแอปทางรัฐเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่มาถึงจุดนี้ใครยังไม่รู้จักว่าแอปทางรัฐคืออะไร เป็นแอปอย่างไร ใช้ทำอะไรบ้าง วันนี้เราเตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว   มาทำความรู้จัก แอปทางรัฐ คืออะไร หน้าที่เป็นอย่างไร? แอปทางรัฐ คือ แพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง โดยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการจากทางภาครัฐได้อย่างง่ายดายผ่านการสัมผัสแค่ปลายนิ้ว แอปทางรัฐนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานประกันสังคม และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ทั้งนี้แอปทางรัฐมาพร้อมบริการต่าง ๆ มากมาย   ณ ปัจจุบัน มีบริการมากกว่า 30 บริการที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น... read more

E-KYC คือ อ่านต่อ

ระบบยืนยันตัวตนแบบ E-KYC และ KYC คืออะไร และต่างกันอย่างไร

May 29, 2023

  ปัญหาการถูกปลอมแปลงข้อมูล การถูกโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในปัจจุบัน เนื่องจากทุกวันนี้เราทำธุรกรรมทางการเงิน หรือทำเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้น ซึ่งหากโดนโจรกรรมแล้วย่อมส่งผลกระทบอย่างมาก จึงทำให้หลายธนาคาร หรือหน่วยงานเอกชนและราชการต้องออกแบบระบบยืนยันตัวตน เพื่อเป็นด่านสำคัญสำหรับป้องกันข้อมูล หรือการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีระบบยืนยันตัวตนเพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปตามที่เราต้องการ และปลอดภัยยิ่งขึ้น   โดยระบบยืนยันตัวตนที่ได้รับความนิยม และขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัย มีทั้ง 2 ระบบ คือ E-KYC และ KYC ซึ่งแต่ละระบบยืนยันตัวตนต่างอย่างไร วันนี้ Ditto เตรียมข้อมูลมาให้คุณได้ทำความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น   ทำความรู้จักระบบยืนยันตัวตน KYC คืออะไร KYC ย่อมาจากคำว่า "Know Your Customer" หรือ "เข้าใจลูกค้าของคุณ" เป็นกระบวนการที่องค์กรหรือธนาคารใช้ในการตรวจสอบและรู้จักลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวตน ความเป็นจริง และกิจกรรมทางการเงินของลูกค้าก่อนที่จะดำเนินการทางธุรกิจ   โดยกระบวนการ KYC ช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงินได้ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ วันเกิด หมายเลขประจำตัวประชาชน และเอกสารประกอบอื่น ๆ เพื่อทำการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า ทั้งนี้จุดเด่นของ... read more

data collection คือ อ่านต่อ

ทำความรู้จักการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ Data Collection คืออะไร

May 25, 2023

  ในปัจจุบันเทรนด์เกี่ยวกับข้อมูลหรือ Data ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะ Data เหล่านี้ให้ข้อมูลที่มากกว่าตัวเลข เพราะสามารถบ่งบอกพฤติกรรมของผู้ใช้บริการของเรา สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาคาดการณ์อนาคต เสริมกลยุทธ์การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่หน่วยงานภาคเอกชนเท่านั้น ที่หยิบข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์ในการทำงาน ทางฝั่งของหน่วยงานภาครัฐเองก็เล็งเห็นความสำคัญ และเริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ Data Collection ในหน่วยงานรัฐมาวิเคราะห์และปรับมาใช้งานในภายภาคหน้าเช่นกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ Ditto จะขอนำเสนอความหมายเกี่ยวกับ Data Collection หรือ การเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจ   การเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ Data Collection คืออะไร Data Collection คือ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล หรือจัดเก็บเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การเก็บข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การสำรวจแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือการเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานต่อไป ซึ่งข้อมูลมีด้วยกัน 2 ประเภท   1. Quantitative Data (ข้อมูลเชิงปริมาณ) ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลออกมาในเชิงตัวเลข... read more

e-Meeting คือ อ่านต่อ

e-Meeting คืออะไร ศึกษาระบบการประชุมออนไลน์ ว่าต้องทำอย่างไร

April 25, 2023

  ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะเบาบางลง มาตรการที่ควบคุมเชื้อไวรัสของหน่วยงานรัฐบาลก็ผ่อนคลายลง จนทำให้หลายบริษัทเองเริ่มเปลี่ยนแปลงการทำงานจากWork From Home เป็นกลับเข้าบริษัทเหมือนปกติ แต่ยังมีบางบริษัทที่ใช้รูปแบบ Hybrid Work ที่เข้าบริษัท สลับกับ Work From Home บ้าง ทั้งนี้ รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid ถือเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีเวลาที่ยืดหยุ่น สามารถสร้าง Work Life Balance ได้เป็นอย่างดี   ในเมื่อรูปแบบการทำงาน Hybrid ได้รับความนิยมมากที่สุด ทำให้หลายบริษัทต้องหาตัวช่วยในการทำงาน เพื่อเสริมให้การทำงานนั้นสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนั้นคือ e-Meeting ซึ่งนับเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการทำงานแบบ Hybrid ด้วยเหตุนี้ วันนี้เราจะมาอธิบายถึง e-Meeting ว่าคืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร เราเตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว   ทำความรู้จัก e-Meeting ของหน่วยงานราชการกันก่อน e-Meeting ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า e-Meeting คืออะไร ซึ่ง... read more

แอป D.DOPA อ่านต่อ

ทำความรู้จักแอป D.DOPA พลิกโฉมงานทะเบียนราษฎร์สู่ระบบดิจิทัล

April 25, 2023

  ในปัจจุบันหน่วยงานราชการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทำงานมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และรูปแบบพฤติกรรมของประชาชนเองก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะเริ่มหันไปใช้ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น จึงทำให้ล่าสุดมีการประกาศ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกลงมติ กฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั่นก็เพื่อต้องการส่งเสริมให้รูปแบบการทำงานและการให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล โดยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน   หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานรัฐบาลที่มีการปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงคือ แอป ThaiD (D.DOPA) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เพิ่งเปิดตัวไม่นาน และได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งแอป D.DOPA เป็นแอปอะไร แล้วขั้นตอนการลงทะเบียนทำอย่างไรบ้าง วันนี้ Ditto เราเตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว   ทำความรู้จัก แอป D.DOPA คืออะไร? แอป ThaiD หรือ เดิมชื่อว่า D.DOPA ที่ออกแบบโดยกรมการปกครอง ซึ่งเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ที่เป็นการรองรับการใช้งานบริการภาครัฐแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยเราไม่ต้องพกเอกสารจริง เหมือนได้พกบัตรประชาชนไปทุกที่ แค่เราแสดงข้อมูลบัตรประชาชนผ่านแอป หรือสามารถสแกนข้อมูลผ่านแอปได้เช่นกัน   โดยวัตถุประสงค์ของการมีแอปนี้คือ เพื่อให้แอปเปรียบเสมือนการใช้บัตรประชาชนตามปกติ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2566... read more

สำเนาเอกสาร อ่านต่อ

รู้จักโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No copy) ว่ามีประโยชน์อย่างไร

April 24, 2023

  Paperless ถือเป็นแนวคิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลดการใช้เอกสารที่มาจากกระดาษ เพื่อประหยัดงบประมาณ และเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลดการใช้กระดาษลงไป แทนที่ด้วยใช้งานเอกสารในรูปแบบออนไลน์เช่น e-Document หรือ e-Signature มากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบเอกสารออนไลน์ต่าง ๆ นี้ทำให้หลายประเทศเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ รณรงค์ให้เดินตามแนวคิด Paperless ทางรัฐบาลของประเทศไทยเองได้เล็งเห็นความสำคัญของแนวคิด Paperless เช่นกัน จึงผลักดันให้เกิดเป็นโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ขึ้น วันนี้ Ditto ได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้ว   โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร No Copy คืออะไร โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร คือ ส่วนหนึ่งของนโยบายที่ตอบโจทย์ยุคประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐบาลเองก็ได้ประกาศ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของหน่วยงานราชการไปอย่างชัดเจน ด้วยการยกเลิกการใช้เอกสารกระดาษ และสามารถติดต่อราชการผ่านทางระบบออนไลน์ได้ จนทำให้ปัจจุบันเกิดนโยบายแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล จึงเป็นที่มาของ “โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy)” ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)... read more

data คือ อ่านต่อ

ทำความเข้าใจ Data คืออะไร และต่างกับ Information อย่างไร

April 24, 2023

  ในปี 2023 นี้ เทรนด์ที่มาแรง ไม่ว่าธุรกิจไหน ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนต่างให้ความสำคัญอย่างมาก นั่นก็คือ “Data” เพราะ Data ถือเป็นจำนวนสถิติตัวเลขที่บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง เช่น ผลประกอบการทางธุรกิจ จำนวนผู้ใช้บริการของเรา และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรคุณ ทำให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเริ่มให้ความสนใจเรื่องของ Data มากขึ้น เพราะสามารถนำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์และวางแผนการทำงานในอนาคตได้   แต่พอได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “Data” ไปสักระยะหนึ่ง เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า “Information” ควบคู่กันซึ่งหลายคนยังสับสนว่าระหว่าง 2 คำนี้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร วันนี้ Ditto เตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว ไปดูกันเลย   ทำความรู้จัก Data และ Information คืออะไร Data หรือข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้รับการจัดการ จัดรูปแบบ หรือผ่านกระบวนการจัดการข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คือ ข้อมูลดิบ หรือที่เรียกว่า Raw Data โดยข้อมูลที่ว่านั้นมีหลากหลาย ทั้งข้อความ... read more

smart office คือ อ่านต่อ

Smart office คืออะไร จะมาช่วยเปลี่ยนหน่วยงานราชการอย่างไร

March 28, 2023

ในปัจจุบัน บรรยากาศและรูปแบบการทำงานภายในองค์กร ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่พนักงานจะตัดสินใจเลือกเข้าร่วมงานด้วย ยิ่งถ้าองค์กรไหนที่ให้อิสระในการทำงาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ถือเป็นองค์กรที่น่าสนใจในสายตาของพนักงาน โดยหนึ่งในรูปแบบองค์กรที่หลายคนใฝ่ฝันนั่นก็คือแนวคิด Smart Office โดยแนวคิดนี้สามารถปรับใช้กับองค์กรเอกชนได้มากมาย แต่ทางฝั่งหน่วยงานราชการเองก็มีการนำแนวคิด Smart Office มาใช้เช่นกัน ซึ่งแนวคิดนี้เป็นอย่างไร สามารถนำจุดไหนมาปรับใช้กับหน่วยงานราชการได้บ้าง วันนี้ Ditto เตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว   Smart office คืออะไร? มีลักษณะอย่างไรบ้าง? Smart Office คือ รูปแบบออฟฟิศที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในการทำงาน หรือนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงรูปแบบการทำงาน ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ลดขั้นตอนการทำงาน และเสริมความรวดเร็วในการทำงานยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิด Smart Office มี 3 ปัจจัย ดังนี้   1. People (พนักงาน และ คณะผู้บริหาร) อย่างแรกคือพนักงานและคณะผู้บริหารในองค์กร ต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยี พฤติกรรม และรูปแบบการทำงานใหม่ๆ อย่างเช่น Mindset ของการทำงานที่อิงตามความนิยมในปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นในการทำงาน   2. Place... read more

ติดต่อราชการ อ่านต่อ

วิธีการติดต่อราชการทางอีเมล แบบเข้าใจง่ายๆ

March 28, 2023

  เนื่องจากไม่นานมานี้ทางรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกลงมติในสภา โดยเนื้อหาหลักสำหรับการประกาศใช้ คือการยกระดับให้หน่วยงานราชการสามารถทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางประชาชนที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานราชการเองก็สามารถเข้าถึงบริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนนั่นเอง   ทั้งนี้เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่เรียบร้อย ทำให้รูปแบบการติดต่อของราชการง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปถึงหน่วยงานราชการ ไม่ต้องโทรศัพท์ถือสายรอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง แต่เราสามารถส่งอีเมลเพื่อยื่นคำร้อง หรือต้องการแจ้งรับบริการกับทางหน่วยงานราชการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการติดต่อราชการผ่านอีเมลจะทำอย่างไร วันนี้ Ditto เตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว มาทำความเข้าใจเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับ-ส่งและเก็บข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือราชการด้วยรูปแบบระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรับ-ส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เราเรียกกันว่า email ของหน่วยงานราชการแต่ละหน่วย หรือส่วนที่ราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่น ตามที่ทางหัวหน้าส่วนราชการกำหนดให้ใช้ โดยการส่งอีเมลในรูปแบบหนังสือราชการต้องทำอย่างไร ขั้นตอนและรูปแบบของอีเมลราชการต้องเป็นรูปแบบไหน เราเตรียมมาให้คุณแล้ว ขั้นตอนการส่งอีเมลราชการ   1. ตรวจเช็กและค้นหาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างแรกคือ เราต้องเช็กและค้นหาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานราชการที่เราต้องการติดต่อ โดยเราสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น หรือในฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของ สพร. (DGA) ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่รวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับดิจิทัลของหน่วยงานรัฐบาล   2. เข้าสู่ระบบ เมื่อเจอเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เราต้องการติดต่อแล้ว ให้เราเข้าระบบอีเมลของตัวเอง ระบุชื่อเรื่องที่ต้องการติดต่อ พิมพ์เนื้อหาที่ต้องการ (โดยหลักการเขียนอีเมลจะกล่าวในส่วนถัดไป) 3. โหลดแบบฟอร์มคำขอ ในกรณีที่เราต้องการใช้แบบฟอร์มของหน่วยงานราชการที่ติดต่อ ให้เราโหลดแบบฟอร์มคำขอจากเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น หรือจะพิมพ์ใน... read more

โปรแกรมกู้ไฟล์ อ่านต่อ

รวม 7 โปรแกรมกู้ไฟล์ สำหรับคนทำงานเอกสาร

March 27, 2023

เชื่อว่าหลายคนที่ทำงานเรื่องเอกสารไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารออนไลน์ หรืองานเอกสารออฟไลน์ ต้องเคยประสบปัญหาไฟล์หาย เผลอลบไฟล์สำคัญ หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์เกิดชำรุดจนทำให้ไฟล์เอกสารสำคัญหายไปด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพียงแค่คุณติดตั้งโปรแกรมกู้ไฟล์ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยเตรียม 7 โปรแกรมกู้ไฟล์เอกสาร ที่เหล่าคนทำงานเอกสารต้องมี จะมีโปรแกรมอะไรบ้าง แล้วแต่ละโปรแกรมมีจุดเด่นเป็นอย่างไร ตามไปดูกันเลย   1. EaseUS Data Recovery Wizard เริ่มกันที่โปรแกรมแรกอย่าง EaseUS Data Recovery Wizard ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ความสำคัญด้านการกู้คืนข้อมูลมากกว่าสิบปี อีกทั้งเจ้าของโปรแกรม EaseUS Data Recovery Wizard ได้ออกแบบระบบที่หลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมกู้ข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถกู้ไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว ระบบที่ออกแบบอินเทอร์เฟซใช้งานง่าย ประหยัดต้นทุน ซึ่งทาง Window เองยังให้ความเห็นว่า โปรแกรม EaseUS Data Recovery Wizard สแกนและกู้คืนไฟล์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว แถมตัวโปรแกรมนี้ยังออกแบบมาทั้งแบบเสียเงินและฟรี โดยที่แบบฟรีสามารถดึงข้อมูล 2GB ได้ เหมาะกับการกู้คืนข้อมูลเมื่อไฟล์ที่สูญหายมีขนาดน้อยกว่า 2... read more

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ

รู้หรือไม่! ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางราชการมีอะไรบ้าง

March 27, 2023

  เดี๋ยวนี้อะไร ๆ ก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ ก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กันทั้งนั้น ซึ่งลายมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะด้วยรูปแบบการเซ็นที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถเซ็นได้ทุกที่ตลอดเวลา ทั้งนี้ทางหน่วยงานราชการเองก็เปิดโอกาสให้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Signature ในหน่วยงานราชการแล้ว แต่เพื่อน ๆ ทราบหรือไม่ ว่าลายมืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบไหนบ้าง ที่ทางหน่วยงานราชการอนุญาตให้ใช้ วันนี้ Ditto เตรียมข้อมูลส่วนนี้มาให้คุณแล้ว   ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Signature รูปแบบไหนบ้างที่ใช้ในหน่วยงานราชการได้   1. เขียนชื่อ นามสกุล บนหน้าจอ ก็เป็นลายมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ รูปแบบการเซ็นชื่อที่ได้รับความนิยม และเป็นการเซ็นเอกสารออนไลน์ที่ง่ายและรวดเร็ว แค่เราเขียนชื่อ - นามสกุลของเราบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ก็เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว เพราะตามกฏหมายว่าด้วยเรื่องธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคำว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีคำนิยามเอาไว้ว่า “อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำไปประกอบใช้กับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไประบุตัวบุคคล ผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น... read more

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | Privacy Notice และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save