AI นำมาใช้ในองค์กรที่ต้องการ Digitization ในด้านไหนได้บ้าง?

  • August 23, 2022

News Description

AI-นำมาใช้ในองค์กรที่ต้องการ-Digitization-ในด้านไหนได้บ้าง_

 

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาต่อยอด จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายบนโลกดิจิทัล โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องการทำ Digitization ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน ส่งผลให้การจัดการภายในองค์กร มีความยืดหยุ่นและเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า วันนี้ Ditto จึงอยากจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับ ว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรต่อการทำธุรกิจ และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการทำงานไปในทิศทางใดได้บ้าง

 

ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร? เกี่ยวข้องอย่างไรกับภาคธุรกิจ ที่ต้องการทำ Digitization

 

AI (Artificial Intelligence) หรือที่รู้จักกันในชื่อไทยว่า “ปัญญาประดิษฐ์” เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาขึ้นให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือทำงานซ้ำซากต่าง ๆ แทนมนุษย์

ในปัจจุบัน AI ถูกนำไปใช้งานในหลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ตัวปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม

ซึ่งการนำ AI มาประยุกต์ใช้งานนั้น ได้ช่วยให้หลายองค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง พร้อมกับช่วยสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ ทั้งยังตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัล ส่งเสริมให้ตัวองค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ปัญญาประดิษฐ์

 

แนวทางการประยุกต์ใช้ AI ในภาคธุรกิจ ที่มีการทำ Digitization

  • AI กับการสื่อสารและการบริการลูกค้า

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้การสื่อสารที่เคยเป็นหน้าที่ของมนุษย์ ถูกยกระดับกลายเป็น “ระบบตอบกลับอัตโนมัติ” หรือ แชตบอท (Chatbot) ที่ทุกธุรกิจสามารถนำไปใช้งานเพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้า ในรูปแบบที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้

เพราะ AI สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาหรือสถานที่มาเกี่ยวข้อง ส่งผลให้การทำงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระการทำงานที่ไม่จำเป็นไป ทั้งยังตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบัน ที่การสื่อสารส่วนมากจะเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ได้อย่างลงตัว

 

  • AI กับการตลาดยุคดิจิทัล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่นักการตลาดนิยมใช้ในปัจจุบัน เทคโนโลยี AI จึงถูกหยิบมาใช้งานเพราะมีศักยภาพมากพอจะคำนวณข้อมูลปริมาณมหาศาลในเวลาอันสั้น ทั้งยังมีความแม่นยำสูง มีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากกว่าฝีมือมนุษย์ ซึ่งนักการตลาดสามารถนำเอาข้อมูลที่ผ่านการประเมินผลแล้วมาใช้งาน เพื่อออกแบบกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ทำให้ตัวธุรกิจและองค์กรสามารถสร้างผลลัพธ์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

 

  • AI กับการคัดเลือกบุคลากร

บริษัทชั้นนำระดับโลกเริ่มนำเอาเทคโนโลยี AI มามีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกบุคลากร เพื่อทำการตรวจสอบและคัดกรองผู้สมัคร ผ่านระบบอัตโนมัติที่ทำงานโดยปราศจากอคติ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีคนสนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก ประหยัดเวลาในการทำงานส่วนนี้ลงหลายเท่าตัว ทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น พร้อมตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็วได้อย่างเหมาะสม

 

เหตุผลหลักที่หลายองค์กรทั่วโลกนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้งานภายในนั้น ก็คือ ความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำ ที่ปัญญาประดิษฐ์มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือมากกว่ามนุษย์หลายสิบเท่า จึงทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจ ยิ่งในยุคดิจิทัลที่อะไรหลายอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การนำเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ จึงช่วยตอบโจทย์การทำงานได้อย่างหลากหลาย พร้อมยกระดับตัวองค์กรให้ก้าวทันตามยุคสมัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว Ditto ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ จึงมุ่งเน้นพัฒนาทีมงานและ ระบบจัดการเอกสาร DMS อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ในทุกความต้องการขององค์กรที่ต้องการทำ Digitization พร้อมรองรับต่อทุกความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

PTT, depa

 

สอบถามรายละเอียดระบบ DMS เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม