Government e-Services คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับคนไทยในยุคนี้

  • November 28, 2022

News Description

Government-e-Services

 

การประกาศใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้หลายหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคอื่น ๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยเฉพาะการติดต่อราชการทางด้านเอกสาร จากแต่เดิมที่ต้องติดต่อด้วยเอกสารแบบกระดาษ ต้องเปลี่ยนมาเป็นเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับกระบวนการทำงานให้ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า Government e-Services มากขึ้น แต่ด้วยการที่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่มาก ๆ วันนี้เราเลยจะมาอธิบายเรื่อง Government e-Services กัน

 

Government e-Services คือ

การที่หน่วยงานภาครัฐทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่มีชื่อเรียกสากลว่า Government e-Services คือ การจัดการบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ ที่ให้บริการกับประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้การประกาศ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากของหน่วยงานภาครัฐที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

โดยสาเหตุหลักที่ทำให้หน่วยงานรัฐต้องเริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบริการประชาชนคือ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางมาขอบริการที่หน่วยงานรัฐได้ ควบคู่กับพฤติกรรมของประชาชนในยุคนี้ ที่หันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทำให้ต้องมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

 

ติดต่อออนไลน์

องค์ประกอบของ Government e-Services

 

1. ออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพ ด้วยช่องทางดิจิทัล

ไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อระบบการทำงานให้กลายเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่หน่วยงานรัฐต้องออกแบบระบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ด้วยรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงการทำงานในระยะยาว และต้องให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนเป็นหลัก

 

2. ให้ประชาชนเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก

ต้องออกแบบระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ว่าประชาชนจะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็สามารถเข้าใช้บริการได้ และต้องออกแบบระบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดก็สามารถเข้าใช้งานได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหา

 

3. ใช้งานครบ จบในที่เดียว

Government e-Services ต้องออกแบบและคำนึงถึงการใช้งานของประชาชนเป็นหลัก ไม่ได้แค่ออกแบบให้ใช้งานให้ง่ายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานแล้ว สามารถทำได้จบทุกขั้นตอน ไม่ต้องให้ประชาชนเดินทางมาที่หน่วยงานให้ซับซ้อนและเสียเวลา

 

4. หน่วยงานรัฐสามารถจัดการได้ในที่เดียว

ไม่ใช่แค่การกรอกข้อมูลขอฟอร์มเอกสารหน่วยงานภาครัฐแล้วจบ แต่ควรออกแบบระบบให้เชื่อมต่อกับศูนย์กลางข้อมูล เพื่อขอรับและส่งใบรับรองหรือเอกสารที่สามารถยืนยันภายในระบบได้ทันที อีกทั้งหน่วยงานรัฐก็สามารถจัดการกับทุกคำขอได้จบในที่เดียว พร้อมตรวจดูความคืบหน้าว่าเรื่องที่ติดต่อไป ดำเนินการอยู่ที่ขั้นตอนไหน หรือติดปัญหาตรงไหน ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

 

5. เชื่อมต่อหน่วยงานอื่น เพื่อบริการที่ครบวงจร

บางทีการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ อาจไม่ได้ติดต่อแค่หน่วยงานเดียวจนจบขั้นตอน เพราะบางเรื่องจะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐส่วนอื่น หรือหน่วยงานเอกชนร่วมด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด

 

ด้วยเหตุนี้ทำให้ Ditto ได้พัฒนาระบบจัดการเอกสารสำหรับ อบต. และ อบจ. ที่เน้นให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเข้ามาจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย สะดวก พร้อมให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ซึ่งเรามีบริการคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และออกแบบการทำงาน เพื่อให้ระบบจัดการเอกสารสำหรับ อบต. และ อบจ. มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานในหน่วยงานนั้น ๆ ให้มากที่สุด

 

ข้อมูลอ้างอิง: etda.or.th

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand