ส่องการพัฒนา e-Government ในต่างประเทศ ปฏิรูปการบริหารด้วยเทคโนโลยี

  • December 23, 2022

News Description

e-Government

 

e-Government หรือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการจัดการและบริหารของภาครัฐในยุคใหม่ ที่มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการจัดการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนเข้าถึงทุกการบริการของภาครัฐได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่ทุกประเทศจำเป็นต้องจัดตั้งให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานก็ใช้ระบบได้อย่างคล่องแคล่ว

 

ในส่วนของประเทศไทยเราเองก็กำลังก้าวเข้าสู่ประเทศรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และกำลังวางระบบ e-Government สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งการจะวางรากฐานให้สมบูรณ์ เราควรศึกษาระบบของต่างประเทศมาลองเป็นต้นแบบ เพื่อศึกษาการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับเราที่สุด

 

รวมประเทศที่ใช้ e-Government จัดการและบริหารภายในประเทศ

  • เดนมาร์ก

ประเทศเดนมาร์ก ถือเป็นประเทศแถบยุโรปที่มีค่าเฉลี่ยของการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สูงสุด โดยประเทศเดนมาร์กมีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล ที่เน้นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับระบบหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มจากโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะมากกว่า 100 รายการอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ผ่านการใช้ Digital Key และ NemID แต่ก่อนเมื่อปี 2511 ประเทศเดนมาร์กให้ประชาชนลงทะเบียนในฐานข้อมูลกลาง หรือ Central Person Register (CPR) ก่อนผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงในปี 2544 ที่มีการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานทุกแห่งที่ต้องใช้อีเมลในการทำงาน และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในช่วง 2554 ที่ให้ประชาชนเดนมาร์กมี Digital Post ที่เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างประชาชนและภาครัฐ เพื่อให้การติดต่อ เข้าถึงบริการนั้นง่ายยิ่งขึ้น

 

  • เกาหลีใต้

อีกหนึ่งประเทศที่วางฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ เกาหลีใต้ เพราะเป็นประเทศเอเชียที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยี มีการจัดระบบหน่วยงานแบบ One-Stop Service เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทุกที่ทุกเวลา สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งงานเอกสารของราชการถูกเชื่อมต่อด้วย Government Superhighway Network หรือ GSN เพื่อให้ข้อมูลทุกอย่างเชื่อมโยงกัน เข้าถึงง่ายผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริการที่ทางภาครัฐของเกาหลีใต้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประกันสุขภาพ และระบบการขอสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์

 

  • เอสโตเนีย

เอสโตเนียถือเป็นประเทศที่วางระบบ e-Government ที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะข้อมูลของภาครัฐมีการเชื่อมโยงอย่างครอบคลุม ใช้เวลาในการพัฒนาระบบมากถึง 17 ปี มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกของประชาชน เพราะประเทศเอสโตเนียได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยมีการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย Electronic-ID และ ปัจจัยเรื่องความโปร่งใส เพราะเอสโตเนียมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน เข้ามาสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในเรื่องความโปร่งใส โดยข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบดิจิทัล

 

  • สิงคโปร์

มาถึงประเทศในโซนอาเซียนกันบ้างอย่าง สิงคโปร์ ที่เป็นประเทศที่มีแนวคิด Smart Nation มีความสะดวกสบายและปลอดภัยผ่านระบบ Nation Digital Identity มีการผลักดันระบบ e-Payments เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินไปได้อย่างง่ายและทั่วถึง สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นรูปแบบ Big Data โดยในปี 2023 รัฐบาลสิงคโปร์มีเป้าหมายการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 70% ของระบบราชการอยู่บนคลาวด์ ทุกกระทรวงต้องมีการวางระบบ AI อย่างน้อย 1 โครงการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างว่องไว

 

และนี่คือประเทศที่วางระบบ e-Government เอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทั้ง 4 ประเทศเหล่านี้ มีการสร้างระบบที่เน้นความสะดวกของประชาชนเป็นหลัก ความปลอดภัยของข้อมูลที่มีระบบรักษาอย่างแน่นหนา รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ด้วยกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการวางระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยเองก็ต้องยึดตามหลักเหล่านี้เพื่อวางรากฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว บริการประชาชนด้วยความสะดวก อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีประกาศใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้หน่วยงานราชการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับหน่วยงานราชการ ให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง

 

ขอบคุณข้อมูล:

wynnsoft-solution.com, etda.or.th

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand