การทำ Digitization สำคัญแค่ไหนสำหรับองค์กรยุคใหม่?

  • June 7, 2021

News Description

Digitalization คืออะไร

 

 

เมื่อโลกกำลังหมุนเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว หลายองค์กรเริ่มมีการปรับโครงสร้างระบบการจัดการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเท่าทันยุคสมัย และนำการพัฒนาของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงาน เมื่อพูดถึงการทำ Digital Transformation คุณคงจะเคยคุ้นหูกับคำว่า Digitization และ Digitalization กันมาอยู่บ้าง เพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น รวมถึงเข้าใจความสำคัญของการทำ Digital Transformation และมีกระทบอย่างไรต่อองค์กร ในบทความนี้ Ditto จะมาเล่าให้ทุกคนฟัง!

 

Digitization, Digitalization, Digital Transformation คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร?

ก่อนจะเล่าถึงความสำคัญและประโยชน์ของการทำ Digital Transformation เรามาทำความเข้าใจกับความหมายของคำเหล่านี้เสียก่อนว่าแตกต่างกันอย่างไร?

 

 

Digitization คืออะไร?

ความหมาย: การเปลี่ยนแปลงข้อมูล “รูปแบบกายภาพ” เป็น “รูปแบบดิจิทัล”

 

การทำ Digitization ถือเป็นขั้นตอนการเริ่มต้นขององค์กรที่จะนำข้อมูลแบบ Analog หรือทุกสิ่งที่เป็นข้อมูลแบบกายภาพ สามารถจัดเก็บและนำมาใช้ซ้ำได้หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย, เอกสาร หรือหนังสือ ซึ่งการทำ Digitization คือระบบที่จะนำสิ่งที่เป็น Analog เหล่านี้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบ Digital ทั้งหมด เช่น การเปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นไฟล์ภาพ, การเปลี่ยนจากเอกสารให้เป็นไฟล์ Docs/PDF/exe หรือการเปลี่ยนหนังสือให้เป็น E-book เป็นต้น

 

 

Digitalization คืออะไร?

ความหมาย: การนำเอา “เทคโนโลยี” มาใช้เพื่อเปลี่ยน “รูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model)”

 

การทำ Digitalization จะเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ เพื่อขยายกระบวนการทำงานทางธุรกิจ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ ๆ และสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ เช่น การใช้ระบบ Document & Data Management เพื่อดูแลการจัดเก็บเอกสารและควบคุม Workflow การทำงาน และ Chatbot เพื่อตอบโจทย์ความรวดเร็วการให้บริการลูกค้า ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรที่จะทำให้ระบบมีความอัตโนมัติและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

Digital Transformation คืออะไร?

ความหมาย: การเปลี่ยนแปลง “วิธีการทำธุรกิจ” แบบ “เชิงกลยุทธ์” ด้วยการ “ลงทุนใน Digital Technology”

 

การทำ Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อเปลี่ยนให้องค์กรเข้าสู่การทำงานแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงานภายใน วัฒนธรรมองค์กร ไปจนถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ซึ่งหมายความว่าการทำ Digital transformation นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็น Digital ตั้งแต่รากฐานการทำธุรกิจ ไปจนถึงวิธีการดำเนินธุรกิจด้วยการใช้ Digital Technology เพื่อตอบโจทย์การทำงานและการให้บริการลูกค้าในอนาคต เช่น การเปลี่ยนจากร้านขายวิดีโอเป็น Online Streaming และ ระบบ Subscription แบบ Netflix และ Amazon หรือแม้กระทั่งธนาคารที่มีการทำ Mobile Banking

 

Digital Transformation คืออะไร

( Cr. https://moverstech.com/)

 

ทำไมธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่ Digital Transformation?

จากที่ได้เข้าใจความหมายและความแตกต่างของทั้ง Digitization , Digitalization และ Digital transformation มาแล้วคุณคงสังเกตได้ว่า ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะเหมาะกับการทำ Digital transformation แบบ 100% เพราะรูปแบบการทำธุรกิจนั้นมีความแตกต่างกัน แต่การทำ Digitization และ Digitalization เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กร และให้บริการลูกค้านั้นมีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันแบบนี้ ซึ่งก็ถือเป็นการทำ Digital Transformation ถึงแม้จะไม่ 100%

 

รวมถึงในยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผู้บริโภคหรือผู้ผลิต เห็นได้ว่าหลาย ๆธุรกิจเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนในเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อพัฒนาให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพและยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว อีกทั้งยิ่งธุรกิจมีการทำงานที่รวดเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งตอบโจทย์การให้บริการลูกค้ายุคใหม่มากเท่านั้น เจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามยุคสมัย เพื่อตอบสนองการให้บริการและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 

หากยังดำเนินธุรกิจในแบบเดิมอยู่ก็เป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้คู่แข่งเข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าและชิงความได้เปรียบในตลาดของคุณไป

 

ประโยชน์ของการทำ Digitalization และ Digitization Process ตัวอย่างเช่น

  1. การเข้าถึงข้อมูลและเอกสารอย่างรวดเร็ว ทุกที่และทุกเวลา
  2. สร้างฐานเก็บข้อมูลที่สามารถอยู่ได้ตลอดไป
  3. การเข้าถึงประวัติข้อมูลเก่า ๆ และค้นหาข้อมูลได้ง่าย
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างแผนก
  5. เพิ่มความละเอียดและแม่นยำของข้อมูล
  6. ลดขั้นตอนงานซ้ำซ้อน และประหยัดค่าใช้จ่าย
  7. ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายด้าน เช่น กระดาษ อุปกรณ์และพื้นที่จัดเก็บเอกสาร
  8. ทำให้เกิดการตัดสินใจในการทำงานที่ดีขึ้น

 

ประโยชน์ Digitalization3 แนวทางอยากเริ่ม Digital Transformation ต้องทำอย่างไรบ้าง?

หากต้องการเริ่มปรับกระบวนการทำงานขององค์กรให้เป็น Digital Transformation ทาง Ditto ขอแนะนำ 3 แนวทางหลัก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ธุรกิจคุณ

 

1. กำหนดจุดประสงค์การทำ Digital Transformation ให้ชัดเจน

แต่ละองค์กรนั้นมีจุดประสงค์ในการเริ่มต้น Digital Transformation ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นคุณควรกำหนดเป้าหมายให้แน่นอนก่อนที่จะลงทุน ซึ่งคุณสามารถเริ่มจากจุดประสงค์ง่าย ๆ ที่ทำได้ก่อน เช่น การลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน, การเพิ่มความคล่องตัวขององค์กร และการเพิ่มประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น

 

2. กำหนดและเรียนรู้เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายให้เลือกใช้ที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ แต่ก็ไม่ใช้ทุกเทคโนโลยีที่จะเหมาะสมกับธุรกิจและจุดประสงค์ของคุณ ดังนั้นธุรกิจจึงจำเป็นจะต้องศึกษาและทำความรู้จักเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น ซอฟแวร์และระบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับโครงสร้างของธุรกิจของคุณทั้งนี้เมื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานเข้าสู่ระบบ Digital อย่างเต็มตัว ธุรกิจก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบและข้อมูลด้วยเช่นกัน

 

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมกับการทำ Digital Transformation

แน่นอนว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการทำงานขององค์กร สิ่งที่สำคัญต่อมาคือ การสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าแบบ Digital ไปกับองค์กร องค์กรต้องสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมกับระบบ Digitalization และ Digitization Process เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้

 

สนใจพัฒนาองค์กรสู่ Digital Transformation ไปกับ Ditto

Ditto คือผู้ให้บริการด้านการบริหารงานเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณมีการทำงานแบบเรียบง่าย คล่องตัว และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

บริการของเรา

 

Document & Data Management Solution, BPO Service, Printer, Drive-Thru System, POS Service และ Technical Service

 


หากคุณสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ระบบ DMS Ditto (Thailand) ให้บริการ

สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📞 02-517-5555

https://dittothailand.com/contact-us/

Line ID: @dittothailand

Line edoc