5 เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อัปเดท 2024

  • March 15, 2024

News Description

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนพบเจอ หากยังไม่มีการแก้ไขและหาทางออกให้กับปัญหานี้ นอกจากเกิดผลกระทบกับโลกแล้วยังเกิดผลกระทบกับประชากรโลกอย่างมนุษย์และสัตว์อีกด้วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ถือเป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่สามารถเริ่มได้ที่ตัวเราและองค์กรของเรา เริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ลดการใช้ทรัพยากรโดยสิ้นเปลืองได้เร็วเท่านั้น

 

บทความนี้จะพาคุณมารู้จักว่า 5 เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง องค์กรของคุณสามารถดำเนินการได้โดยไม่ทำร้ายโลกและใช้พัฒนาได้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน มาศึกษาไปพร้อมกันเลย

 

5 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

1.พลังงานทดแทน (Renewable Energy)

 

พลังงานทดแทน

 

พลังงานทดแทน คือพลังงานสีเขียวที่ใช้แทนพลังงานจากน้ำมันและเชื้อเพลิงที่กำลังจะหมดไปในอนาคต เพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน โดยแหล่งพลังงานทดแทนที่เป็นทางเลือกที่นิยมมากที่สุด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ และพลังงานน้ำ ซึ่งการหันมาใช้พลังงานทดแทนจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ลดการทำร้ายโลก ช่วยให้สภาพแวดล้อมกลับมาดีขึ้นนั่นเอง

 

2.การประมวลผลระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

 

ระบบคลาวด์

 

หลายคนรู้จักกันดีกับการประมวลผลระบบคลาวด์ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความนิยม ตัวอย่างเช่น Google Workspace และ Microsoft 365 ข้อดีของคลาวด์ ทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ (Hardware) สำหรับระบบเครือข่าย และการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงระบบ ระบบคลาวด์สามารถใช้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมในเรื่องการติดต่อสื่อสาร

 

3.ระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building)

 

 อาคารอัจฉริยะ

 

อาคารอัจฉริยะ เป็นระบบบริหารจัดการอาคารที่ได้รวมเอาเทคโนโลยีอาคารที่ล้ำสมัยที่ช่วยยกระดับคุณภาพอาคารให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานได้ ทั้งระบบปรับอากาศภายในอาคาร การควบคุมอาคาร การจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงและยกระดับคุณภาพอากาศภายในอาคารให้สะอาด ระบบอาคารอัจฉริยะจึงช่วยลดปัญหาด้านมลภาวะได้อีกด้วย

 

4.ยานยนต์พลังงานสะอาด (Alternative Mobility)

 

รถยนต์ไฟฟ้า

 

เทรนด์ความนิยมนี้ จัดเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ไม่พูดถึงไม่ได้ โดยเฉพาะเทรนด์ EV Car หรือรถยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่มายืนยันว่าอุตสาหกรรมยานยนต์โตก้าวกระโดดในเทคโนโลยีสะอาด โดยจุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้าคือการเป็นรถไร้ซึ่งไอเสีย ยานยนต์ไฟฟ้ายังมีชิ้นส่วนน้อยลงกว่ารถยนต์ใช้เครื่องยนต์ในปัจจุบัน ทำให้ต้นทุนในการผลิตน้อยลง และลดการใช้ทรัพยากรโลกน้อยลงด้วย

 

5.วัสดุสีเขียว (Green Materials)

 

วัสดุสีเขียว

 

วัสดุสีเขียวที่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็น Green Product ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เช่น บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารรักษ์โลก ที่ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติอย่างชานอ้อย เป็นต้น หากธุรกิจร้านอาหารต่าง ๆ หันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกันมากขึ้น จะสามารถลดขยะพลาสติกได้จำนวนมากเลยทีเดียว

 

 

เริ่มต้นที่ตัวเราด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 7R

นอกจากเทคโนโลยีที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น เราสามารถใช้หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 7R ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อลดขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการดังนี้

 

  • Reduce คิดก่อนซื้อเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เลือกใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้
  • Reuse ใช้อย่างคุ้มค่า นำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ้ำเช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว
  • Refill นำภาชนะที่มีอยู่ใช้ซ้ำด้วยการรีฟิล ลดปัญหาขยะที่เกิดจากการซื้อใหม่
  • Return ส่งคืนบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะคืนสู่ผู้ผลิต เพื่อผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อและนำมาใช้ใหม่
  • Repair ซ่อมแซมของที่มีอยู่แทนการซื้อใหม่ ช่วยยืดอายุการใช้งานของสินค้าที่เราซื้อมา และช่วยลดขยะที่เกิดจากซื้อใหม่
  • Replace การแทนที่ คือการใช้ตัวเลือกอื่นมาแทนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวและทิ้ง ใช้ของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือผลิตจากธรรมชาติ
  • Recycle การหมุนเวียนมาใช้ใหม่ พลาสติกบางประเภทสามารถนำมารีไซเคิลได้ เพื่อลดปัญหาขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

 

 

ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ด้วยระบบ DMS-PAPERLESS

DMS หรือ Document Management System เป็นระบบจัดการเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตอบโจทย์แนวคิด Paperless ที่ลดการใช้กระดาษให้น้อยลง ลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลด้วยเอกสารที่มีจำนวนมากและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง โดยปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มหันมาใช้ระบบ DMS ที่อำนวยความสะดวกในด้านการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล ช่วยให้องค์กรใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดดภายใต้ภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี พร้อมเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

 

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงระบบจัดการเอกสารแบบเดิม ต้องการทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทำให้การจัดการเอกสารและการใช้งานระบบ DMS ให้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ดิทโต้ (Ditto) พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบโครงสร้างระบบงานเอกสารให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ

ทำความรู้จัก Document Management System ได้ที่: ระบบ DMS กับแนวคิด Paperless ที่เจ้าของธุรกิจต้องปรับตัว

 

 

สรุป Carbon neutral

โดยสรุปแล้ว Carbon neutral คือเป้าหมายที่สำคัญต่อโลกโดยเราทุกคนควรช่วยให้บรรลุผล เพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์และมนุษย์เป็นอย่างมาก หากเราสามารถบรรลุเป้าหมายการทำ Carbon neutral และ Net zero ได้ โลกจะมีความสมดุลและเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น

 

ในส่วนที่คนทำธุรกิจสามารถช่วยรักษาโลกได้ นั่นคือ การใช้เทคโนโลยีอันชาญฉลาดเข้ามาช่วยจัดการเอกสารอย่าง Document & Data Management Solutions (DMS) ที่ตอบโจทย์ในด้านการบริหารจัดการเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการพิมพ์ จัดเก็บและค้นหาเอกสารในรูปแบบกระดาษได้แบบครบวงจร หากหลายองค์กรร่วมมือกันก็สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ ได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand