สรุปง่าย ๆ ข้อควรรู้กฎหมาย PDPA คืออะไร?

  • November 28, 2022

News Description

PDPA

 

เมื่อ Data Marketing กลายเป็นกลยุทธ์หลักเพื่อใช้ในการตีตลาดของทุกบริษัท ข้อมูลของลูกค้ากลายเป็นสิ่งสำคัญ ที่สามารถระบุทิศทางของอนาคตบริษัทได้ ทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่บางบริษัทได้นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้หาผลประโยชน์ เปิดเผยต่อที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งนำข้อมูลของเราไปขายต่อกับบริษัทอื่น โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ยินยอมให้ทางบริษัทนั้นเข้ามาเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในวาระอื่น ๆ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ที่หลายธุรกิจในสมัยก่อนนิยมทำกันและทำการเอาผิดได้ยาก แต่ในปัจจุบันได้มีกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นั่นก็คือ Personal Data Protection Act หรือ PDPA เข้ามาเพื่อช่วยควบคุมและป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว

 

รายละเอียดกฎหมาย Personal Data Protection Act หรือ PDPA

กฎหมาย Personal Data Protection Act หรือ PDPA เป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ​2562 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การควบคุมไม่ให้องค์กรนำข้อมูลของเราไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น เปิดเผยข้อมูลของเราในที่สาธารณะ หรือนำข้อมูลของเราไปขายให้กับบริษัทอื่น เช่น มีบริษัทประกัน A โทรมาขายประกันเรา ทั้ง ๆ ที่เราไม่เคยให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ให้ เพราะทางบริษัทเจ้าหนึ่งมีเบอร์โทรศัพท์คุณ และนำเบอร์ของคุณไปขาย เพื่อให้บริษัทประกัน A โทรมาขายของกับเรา

 

ทั้งนี้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิที่ควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเอง รวมไปถึงสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคลในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม หากผู้ใดหรือองค์กรใดไม่ปฏิบัติตาม มีบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งโทษทางอาญา โทษทางแพ่ง และโทษทางปกครอง

 

ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

รายละเอียดความคุ้มครองของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.​2562 นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ แต่เราจะสรุปความคุ้มครองที่ พ.ร.บ. นี้ให้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 

  • สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ

ทางองค์กรหรือในเว็บไซต์จะต้องแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดการแจ้งให้ทราบ เช่น เก็บข้อมูลอะไรบ้าง วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ต้องการนำข้อมูลไปใช้หรือส่งต่อให้ใคร วิธีเก็บข้อมูลเป็นอย่างไร หรือจะเก็บข้อมูลเรานานแค่ไหน เป็นต้น

 

  • สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสิทธินี้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 

  • สิทธิคัดค้านการเก็บ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถแจ้งสิทธิคัดค้านเมื่อใดก็ได้

 

  • สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย

กรณีที่ผู้เก็บข้อมูลเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะ และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลเจ้าของได้ โดยผู้เก็บข้อมูลจะต้องรับผิดชอบดำเนินการทั้งในทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่าย

 

  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

หากเจ้าของข้อมูลเคยยินยอมการใช้ข้อมูลไปแล้ว แต่ต่อมาต้องการยกเลิกก็สามารถทำเมื่อใดก็ได้ และการยกเลิกจะต้องทำได้ง่ายเหมือนกับตอนที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอม

 

  • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดการเปลี่ยนใจ หรือต้องการให้ทำลายข้อมูลเมื่อครบกำหนด ก็สามารถทำได้

 

  • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นข้อมูลปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความผิดได้

 

  • สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลต้องการนำข้อมูลที่เคยให้กับผู้เก็บข้อมูลรายหนึ่ง ไปใช้กับผู้เก็บข้อมูลอีกราย เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งให้ผู้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำข้อมูลนั้น ทำการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้กับเจ้าของข้อมูลเอง หรือส่งตรงไปให้กับผู้เก็บข้อมูลรายอื่นโดยตรงได้เช่นกัน

 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ถือเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และทำให้หลายองค์กรต้องหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้น รวมถึงระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. ของ Ditto เองก็มุ่งเน้นถึงความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกคน เราจึงพัฒนาระบบอยู่เสมอ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันข้อมูลรั่วไหล ช่วยปรับให้ทุกการดำเนินงานด้านเอกสารของคุณสะดวก รวดเร็ว รัดกุม และเป็นที่ไว้วางใจจากประชาชนได้

 

ข้อมูลอ้างอิง: krungsri.com, pdpa.pro, t-reg.co

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand