มิติด้านสังคม

การสร้างสังคมที่ยั่งยืน
เพื่อความเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร

       เราเชื่อว่าการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กรจะเกิดขึ้นไปพร้อมกับการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน
ดิทโต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างพื้นที่ ที่เชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรกับสังคม โดยการส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นธรรมในการทำงานร่วมกัน และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากร ที่มีค่าสูงสุด โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความผูกพันของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ เราดูแลความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยในการทำงาน