แอปทางรัฐคืออะไร? แอปที่รวบรวมบริการจากทางภาครัฐให้คุณ

  • May 29, 2023

News Description

แอปทางรัฐ

 

เนื่องจากทุกวันนี้ทางหน่วยงานรัฐบาลได้ปรับรูปแบบการทำงาน ให้มีความทันสมัย รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบันต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถใช้บริการของหน่วยงานรัฐได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังมีประกาศใช้กฎหมายอย่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อต้องการส่งเสริมให้รูปแบบการทำงานและการให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล

 

จึงทำให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐ ทำการเปิดตัวแอปทางรัฐเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่มาถึงจุดนี้ใครยังไม่รู้จักว่าแอปทางรัฐคืออะไร เป็นแอปอย่างไร ใช้ทำอะไรบ้าง วันนี้เราเตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว

 

มาทำความรู้จัก แอปทางรัฐ คืออะไร หน้าที่เป็นอย่างไร?

แอปทางรัฐ คือ แพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง โดยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการจากทางภาครัฐได้อย่างง่ายดายผ่านการสัมผัสแค่ปลายนิ้ว แอปทางรัฐนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานประกันสังคม และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ทั้งนี้แอปทางรัฐมาพร้อมบริการต่าง ๆ มากมาย

 

ณ ปัจจุบัน มีบริการมากกว่า 30 บริการที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ ข้อมูลเครดิตบูโร เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หนังสือรับรองผลการทดสอบ O-Net ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ ตรวจสอบใบสั่งจราจรและชำระค่าปรับ ตรวจสอบเงินสะสม กบข. ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล รวมถึงบริการค่าน้ำและค่าไฟที่สามารถชำระผ่าน QR Code อีกทั้งยังมีแผนในอนาคตที่จะพัฒนาบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมการเข้าถึงของประชาชนมากกว่า 100 บริการ ทำให้ศูนย์รวมบริการภาครัฐเป็นที่สำคัญที่สุดในการให้บริการแก่ประชาชนที่เบ็ดเสร็จและสะดวกสบาย 24 ชั่วโมง

 

และทางราชการเองก็รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ไปใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

 

โดยทางรัฐบาลมุ่งมั่นและสร้างสรรค์การให้บริการที่ดีให้แก่ประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตามผลการจัดอันดับล่าสุด รัฐบาลดิจิทัลของไทยอยู่ที่อันดับ 57 จาก 193 ประเทศในปี 2563 ซึ่งมีความคืบหน้าเมื่อเทียบกับอันดับในปี 2561 และ 2559 ที่อยู่ที่อันดับ 73 และ 77 ตามลำดับ ดังนั้น เป็นการพัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้

 

เหตุผลที่คุณต้องโหลดแอปทางรัฐ

 

1. เข้าถึงบริการของรัฐที่หลากหลายผ่านช่องทางเดียว

อย่างแรกคือเราสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น แค่เพียงเรามีแอปทางรัฐ เราสามารถเข้าถึงบริการที่ทางรัฐให้เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ ข้อมูลเครดิตบูโร เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และอื่นๆ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการภาครัฐยิ่งขึ้น

 

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

แต่ก่อน Pain Point หลักของประชาชนที่มีต่อบริการหน่วยงานรัฐ คือ ต้องเดินทางไปที่หน่วยงานรัฐเท่านั้น เพื่อเข้ารับการบริการของหน่วยงานรัฐ ซึ่งบางพื้นที่ หน่วยงานราชการอาจห่างไกลจากพื้นที่ที่อยู่อาศัย ประชาชนบางคนต้องเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปทำเรื่อง แต่ปัจจุบันทางรัฐได้ออกแบบ “แอปทางรัฐ” ขึ้น เพื่อจัดการปัญหานี้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปที่หน่วยงานรัฐไปได้

 

3. สามารถติดต่อรัฐได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาทำการราชการ ก็สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการได้ เพราะแต่ก่อนปัญหาคือต้องรอให้หน่วยงานราชการเปิดทำการก่อน ถึงจะเข้ารับบริการได้ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่อย่างมาก นอกจากจะต้องรอเวลาถึงจะเข้ารับบริการแล้ว อีกหนึ่งปัญหาที่พบคือ เมื่อประชาชนต้องรอเวลาหน่วยงานราชการเปิดแล้ว ทำให้ประชาชนจำนวนหลายรายเข้ามาใช้บริการพร้อมกันในเวลาเดียว ซึ่งสร้างความแออัดในการเข้าใช้สถานที่ราชการ ต้องมีเวลาในการรอรับบริการ และอาจทำให้เกิดการตกหล่นการเข้าถึงบริการหน่วยงานรัฐได้ แต่ปัจจุบันคุณสามารถเข้ารับบริการผ่านแอปได้ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาของประชาชนไปได้

 

ท้ายที่สุดแล้วการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการหน่วยงานรัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานราชการต้องดำเนินการด้วยความเร่งด่วน เพราะยังมีประชาชนอีกมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการได้ อีกทั้งปัญหาในการเข้ารับบริการของหน่วยรัฐที่ประชาชนหลายคนแจ้ง ซึ่งทางราชการเองก็ไม่นิ่งนอนใจ พยายามปรับปรุงระบบ และรูปแบบการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับออกกฎหมาย พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการยกระดับการบริการหน่วยงานรัฐให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

 

ซึ่งทาง Ditto เองก็เล็งเห็นความสำคัญของระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการให้สะดวกและรวดเร็ว เราจึงพัฒนาระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ.​ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของหน่วยงานรัฐได้อย่างครอบคลุม เจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand