Drag and Drop คืออะไร มีบทบาทต่อระบบ Workflow อย่างไร?

  • October 5, 2021

News Description

Drag and Drop

 

Drag and Drop คืออะไร?

Drag and Drop คือ การใช้เมาส์ลากไฟล์งาน, รูปภาพ, โฟลเดอร์ หรือข้อความต่าง ๆ ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่ต้องการ ซึ่งการลากด้วยเมาส์จะต้องกดปุ่มซ้ายของเมาส์แช่ไว้เพื่อนำไฟล์ไปวางในที่ที่ต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงยกนิ้วออกจากเมาส์ หรือเรียก Drag and Drop ง่าย ๆ ว่า ลากแล้ววาง

 

Drag and Drop นับได้ว่าเป็นวิธีการจัดการที่ง่ายที่สุดในการทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ แล้ว Drag and Drop เข้ามามีส่วนช่วยกระบวนการทำงาน Workflow ให้ง่ายขึ้นแค่ปลายนิ้วได้อย่างไร? หาคำตอบได้ที่นี่!

 

Drag and Drop

 

Drag and Drop มีบทบาทต่อระบบ Workflow อย่างไร?

เดิมทีก่อนจะมีระบบจัดการเอกสารเข้ามาช่วยให้การทำงานภายในองค์กรสะดวกมากขึ้น เราได้ใช้กระดาษเป็นเอกสารเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงใช้เป็นแบบฟอร์มในการส่งต่อข้อมูลไปยังแผนกอื่น ซึ่งการส่งต่อข้อมูลไปยังแผนกอื่นหรือการเดินเอกสารนี้จะค่อนข้างยุ่งยาก ใช้ระยะเวลา และเสี่ยงที่เอกสารจะสูญหาย ยิ่งในช่วง Work From Home แบบนี้ลำดับขั้นตอนของการทำงานยิ่งวุ่นวายขึ้นไปอีก ดังนั้นการใช้ ระบบ Workflow เข้ามาช่วยในเรื่องของแบบแผนการทำงาน ความเป็นระเบียบของเอกสาร และการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น จะทำให้องค์กรลดขั้นตอนหรือเวลาการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป

 

 

โดยผู้ใช้งานหรือพนักงานในองค์กรรวมไปถึงผู้บริหาร สามารถสร้าง Flow หรือ Form ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ลากเมาส์ หรือ Drag and Drop ไม่ว่าจะเป็น ใบเบิก, เอกสารต่าง ๆ ในสำนักงาน, Form ใน Google Drive หรือไฟล์งานอื่น ๆ เป็นต้น สามารถใช้เมาส์ลากได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

 

ตัวอย่างการทำงาน Drag and Drop กับ Workflow

 

ชื่อพนักงาน: คุณสมศรี

 

แผนก: บัญชี

 

จุดประสงค์: สร้าง Form ใบเบิกจ่าย

 

ประการแรกที่คุณสมศรีต้องทำ คือ การสร้างแบบฟอร์มใบเบิกจ่าย โดยเข้าไปในโปรแกรมแล้วทำการ Drag and Drop ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการเพื่อสร้าง Form ขึ้นมาในระบบ เมื่อสร้าง Form เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสมศรีสามารถใช้การ Drag and Drop เพื่อสร้างเส้นทางการอนุมัติหรือ Workflow ที่มีลำดับขั้นตอนการอนุมัติและเงื่อนไขการอนุมัติตามลำดับขั้นได้ทันที

 

ซึ่งคุณสมศรีสามารถใช้การ Drag and Drop เพื่อสร้าง Flow งานโดยแยกตามตำแหน่งที่มีอำนาจในการอนุมัติเอกสารนั้น ๆ เพื่อยื่นคำขออนุมัติเอกสารได้ผ่านอุปกรณ์ที่สะดวก โดยตัวระบบจะทำหน้าที่บันทึกการทำงานของทุกฝ่ายแบบ Real time ในทุกขั้นตอน สามารถติดตามเอกสารได้ตลอดเวลา และยังสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารนั้น ๆ ได้อีกด้วย และถ้าหากหัวหน้าหรือผู้บริหารเซ็นอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถรู้ได้ทันที ซึ่ง Drag and Drop ช่วยให้การสร้าง Workflow ของคุณสมศรีรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น เพียงแค่ลากเมาส์และวางตามขั้นตอนที่ได้วางเอาไว้ เพียงเท่านี้ฝ่ายการเงินก็จะมีใบเบิกจ่าย และ Flow งานเพื่อส่งต่อไปยังหัวหน้าและผู้บริหาร อย่างไม่ต้องกังวลว่าเอกสารจะสูญหาย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดระยะเวลาในการทำงานของตนเองและคนอื่นได้อีกด้วย

 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ Drag and Drop ช่วย Workflow เปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ง่ายขึ้นแค่ปลายนิ้ว! ทุกคนจะเห็นว่า การทำ Drag and Drop ในระบบ Workflow นั้นช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรเพิ่มเติม มีความยืดหยุ่น สะดวกสบาย และผู้ใช้งานสามารถสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อตัดสินใจในกระบวนการทำงานได้ตามความต้องการ การสร้างฟอร์มการทำงานในยุคปัจจุบันไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าหากมีระบบ Workflow เข้ามาช่วย ซึ่ง Ditto สามารถสร้างฟอร์มให้คุณ ง่ายจนใคร ๆ ก็สามารถทำได้ สร้างฟอร์มให้เหมาะกับองค์กรของคุณด้วยระบบ Workflow ของ Ditto ที่พร้อมให้บริการทางด้านการจัดการเอกสารด้วยระบบที่โลกเลือกใช้

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ditto (Thailand)

📞02 – 517 – 5555

https://dittothailand.com/contact-us/

Line ID: @dittothailand