• September 28, 2020

News Description

มารู้จักกับประสิทธิภาพและลักษณะของงานพิมพ์
ที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (Plotter) ให้มากขึ้น ก่อนตัดสินใจซื้อกัน

 

Plotter หรือเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง เหมาะสำหรับการเขียนแบบเทคนิค CAD พิมพ์เขียว โครงการ แบนเนอร์ การออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาพแผนที่ (GIS) สถาปัตยกรรมวิศวกรรม การก่อสร้าง (AEC) งานออกแบบโปสเตอร์ และงานภาพถ่าย ภาพวาดที่มีความซับซ้อนของภาพ ต้องการความละเอียดในการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง

 

work-2013982_960_720

ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (Plotter)

ถึงจะพิมพ์งานบนกระดาษขนาดใหญ่ A0-A3 แต่ก็ยังคงให้คุณภาพความละเอียดที่ยอดเยี่ยมแถมยังสามารถพิมพ์วัสดุที่แตกต่างกันได้ รวมถึงมีความรวดเร็วและความแม่นยำในการทำงานสูงเพราะ มีหน่วยวัดความเร็วเป็น นิ้ว/วินาที (Inches Per Second : IPS)

girl-2696947_960_720

แต่ด้วยความสามารถที่พิมพ์งานบนกระดาษขนาดใหญ่ในขนาด A3 – A0 พร้อมมีระบบใบมีดตัดกระดาษในตัว ทำให้ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางมากกว่าเครื่องพิมพ์ปกติ ไม่สามารถวางตั้งบนโต๊ะหรือจัดวางเข้ามุมเล็ก ๆ ได้ รวมถึงมีราคาที่ค่อนข้างสูง หากเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ประเภทอื่นในท้องตลาด แต่ไม่นับรวมถึงคุณภาพงานพิมพ์ที่ได้จากเครื่อง plotter ที่โดดเด่นเรื่องความคมชัดและให้สีสันสดใสสมกับราคาเช่นกัน

 

cmyk-4137385_960_720